אוריין ש.מ. בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.orian.com
החברה עוסקת בשילוח בינלאומי ושירותים לוגיסטיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   1425   
   511068256   
    303,593 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אוריין  
 
סימול: אורן
מס' ני"ע: 1103506
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,287 
 שינוי(%)  + 0.79% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 289 
 מספר עסקאות
 3 
 הון רשום למסחר
 13,274,748 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 303,593 
 שער בסיס
 2,269 
 שער פתיחה
 2,410 
 שער גבוה
 2,410 
 שער נמוך
 2,410 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 6.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 5.5% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אוריין
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
289
2,410
2,410
2,410
2,269
0.79%
2,287
2,287
24/04/2019
13,796
2,192
2,430
2,430
2,218
2.3%
2,269
2,269
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 20:58 דוחות כספיים אחרונים
07/04/2019 16:24
07/04/2019 13:01
07/04/2019 12:57
04/04/2019 18:23
26/03/2019 17:52
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים