אוריין ש.מ. בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.orian.com
החברה עוסקת בשילוח בינלאומי ושירותים לוגיסטיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   1425   
   511068256   
    265,628 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אוריין  
 
סימול: אורן
מס' ני"ע: 1103506
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,001 
 שינוי(%) -0.10% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 49,443 
 מספר עסקאות
 12 
 הון רשום למסחר
 13,274,748 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 265,628 
 שער בסיס
 2,003 
 שער פתיחה
 2,003 
 שער גבוה
 2,005 
 שער נמוך
 1,978 
 תשואה מתחילת החודש (%) -2.8% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -7.7% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אוריין
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
49,443
1,978
2,005
2,003
2,003
-0.1%
2,001
2,001
17/06/2019
8,892
2,002
2,070
2,070
2,026
-1.14%
2,003
2,003
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 01:43 דוחות כספיים אחרונים
16/06/2019 13:54
10/06/2019 13:25
23/05/2019 12:49
19/05/2019 08:51
16/05/2019 18:39
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים