אוריין ש.מ. בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.orian.com
החברה עוסקת בשילוח בינלאומי ושירותים לוגיסטיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1425   
   511068256   
    300,939 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אוריין  
 
סימול: אורן
מס' ני"ע: 1103506
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,267 
 שינוי(%) 0.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 1,768 
 מספר עסקאות
 7 
 הון רשום למסחר
 13,274,748 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 300,939 
 שער בסיס
 2,267 
 שער פתיחה
 2,267 
 שער גבוה
 2,267 
 שער נמוך
 2,267 
 תשואה מתחילת החודש (%) -9.2% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 4.6% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אוריין
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
1,768
2,267
2,267
2,267
2,267
0%
2,267
2,267
21/02/2019
36,413
2,223
2,378
2,331
2,331
-2.75%
2,267
2,267
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 21:48 דוחות כספיים אחרונים
14/02/2019 14:31
14/02/2019 14:26
21/01/2019 18:26
07/01/2019 12:12
13/12/2018 09:01
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים