אורד בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.orad.cc
החברה עוסקת בביצוע פרוייקטי מתח נמוך,מערכות שליטה ובקרה, מערכות גילוי וכיבוי אש ואנרגיה סולארית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1451   
   512499344   
    74,518 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אורד  
 
סימול:
אורדלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1104496
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 101.80 
 שינוי(%)  + 2.83% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 34,391 
 מספר עסקאות
 15 
 הון רשום למסחר
 73,200,458 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 74,518 
 שער בסיס
 99 
 שער פתיחה
 99 
 שער גבוה
 102.70 
 שער נמוך
 97.50 
 תשואה מתחילת החודש (%) -20.4% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -15.8% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אורד
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
34,391
97.50
102.70
99
99
2.83%
101.80
101.80
21/02/2019
2,855
97.50
99.20
99.20
99.20
-0.2%
99
99
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 22:03 דוחות כספיים אחרונים
18/02/2019 09:39
07/02/2019 14:57
07/01/2019 11:41
31/12/2018 14:35
26/12/2018 13:29
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים