אורד בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.orad.cc
החברה עוסקת בביצוע פרוייקטי מתח נמוך,מערכות שליטה ובקרה, מערכות גילוי וכיבוי אש ואנרגיה סולארית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   1451   
   512499344   
    59,878 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אורד  
 
סימול:
אורדלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1104496
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 81.80 
 שינוי(%) -2.39% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 7,019 
 מספר עסקאות
 9 
 הון רשום למסחר
 73,200,458 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 59,878 
 שער בסיס
 83.80 
 שער פתיחה
 83.80 
 שער גבוה
 81.90 
 שער נמוך
 81.70 
 תשואה מתחילת החודש (%) 2.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -32.3% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אורד
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
7,019
81.70
81.90
83.80
83.80
-2.39%
81.80
81.80
17/06/2019
172
83.80
83.80
83.80
83.80
0%
83.80
83.80
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 01:53 דוחות כספיים אחרונים
28/05/2019 20:00
28/05/2019 19:56
28/05/2019 17:43
28/05/2019 17:25
28/05/2019 16:56
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים