אורד בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.orad.cc
החברה עוסקת בביצוע פרוייקטי מתח נמוך,מערכות שליטה ובקרה, מערכות גילוי וכיבוי אש ואנרגיה סולארית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   1451   
   512499344   
    59,366 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אורד  
 
סימול:
אורדלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1104496
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 81.10 
 שינוי(%) -0.49% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 38,096 
 מספר עסקאות
 9 
 הון רשום למסחר
 73,200,458 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 59,366 
 שער בסיס
 81.50 
 שער פתיחה
 81.50 
 שער גבוה
 81.80 
 שער נמוך
 81 
 תשואה מתחילת החודש (%) -21.0% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -32.9% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אורד
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
38,096
81
81.80
81.50
81.50
-0.49%
81.10
81.10
24/04/2019
49,564
81.40
81.90
81.80
81.80
-0.37%
81.50
81.50
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 21:12 דוחות כספיים אחרונים
17/04/2019 13:53
17/04/2019 13:46
08/04/2019 14:42
07/04/2019 10:32
04/04/2019 15:37
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים