אבוג'ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.evogene.com
החברה עוסקת במחקר ופיתוח להשבחת צמחים באמצעים ביוטכנולוגיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1461   
   512838723   
    201,476 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אבוג'ן  
 
סימול:
אבגןרישום כפול – ני"ע של חברה דואלית  
מס' ני"ע: 1105055
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 782.30 
 שינוי(%) -1.86% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 707,942 
 מספר עסקאות
 131 
 הון רשום למסחר
 25,754,297 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 201,476 
 שער בסיס
 797.10 
 שער פתיחה
 797.10 
 שער גבוה
 798.80 
 שער נמוך
 778.40 
 תשואה מתחילת החודש (%) -4.7% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 0.6% 
 CUSIP M4119S104 
 בורסת חול NASDAQ-GM 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אבוג'ן
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
707,942
778.40
798.80
797.10
797.10
-1.86%
782.30
782.30
21/02/2019
286,248
794.10
839.90
839.90
824.70
-3.35%
797.10
797.10
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 22:19 דוחות כספיים אחרונים
17/02/2019 13:59
17/02/2019 13:59
17/02/2019 13:59
14/02/2019 17:43
14/02/2019 16:41
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים