אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בייזום,פיתוח וניהול נדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1466   
   513910091   
    42,050 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אדרי-אל  
 
סימול:
אדרללני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1105162
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 223.70 
 שינוי(%)  + 6.02% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 90,387 
 מספר עסקאות
 33 
 הון רשום למסחר
 18,797,409 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 42,050 
 שער בסיס
 211 
 שער פתיחה
 215 
 שער גבוה
 228 
 שער נמוך
 215 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 82.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 336.1% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אדרי-אל
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
90,387
215
228
215
211
6.02%
223.70
223.70
21/02/2019
61,904
205
218
218.60
218.60
-3.48%
211
211
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 21:44 דוחות כספיים אחרונים
19/02/2019 13:06
17/02/2019 13:21
11/02/2019 16:27
10/02/2019 07:23
04/02/2019 17:35
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים