אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בייזום,פיתוח וניהול נדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   1466   
   513910091   
    36,354 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אדרי-אל  
 
סימול:
אדרללני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1105162
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 193.40 
 שינוי(%) 0.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 0 
 מספר עסקאות
 0 
 הון רשום למסחר
 18,797,409 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 36,354 
 שער בסיס
 193.40 
 שער פתיחה
 193.40 
 שער גבוה
 0 
 שער נמוך
 0 
 תשואה מתחילת החודש (%) 2.3% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 277.0% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אדרי-אל
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
0
0
0
193.40
193.40
0%
193.40
193.40
24/04/2019
17,600
190
196
196
196
-1.33%
193.40
193.40
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 20:52 דוחות כספיים אחרונים
31/03/2019 15:49
21/03/2019 23:54
21/03/2019 23:53
20/03/2019 22:33
17/03/2019 19:06
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים