אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בייזום,פיתוח וניהול נדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   1466   
   513910091   
    26,298 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אדרי-אל  
 
סימול:
אדרללני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1105162
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 18/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 139.90 
 שינוי(%) 0.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 0 
 מספר עסקאות
 0 
 הון רשום למסחר
 18,797,409 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 26,298 
 שער בסיס
 139.90 
 שער פתיחה
 139.90 
 שער גבוה
 0 
 שער נמוך
 0 
 תשואה מתחילת החודש (%) -2.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 172.7% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אדרי-אל
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
0
0
0
139.90
139.90
0%
139.90
139.90
18/06/2019
1,935
139.90
139.90
139.70
139.70
0.14%
139.90
139.90
17/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 19/06/2019 - 07:45 דוחות כספיים אחרונים
13/06/2019 08:26
12/06/2019 17:37
11/06/2019 19:20
07/06/2019 10:54
26/05/2019 18:20
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים