אגוד הנפקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן ב"בנק אגוד".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1239   
   513668277   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-תשואות, תל בונד צמודות-בנקים, תל בונד-מאגר, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-צמודות A, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אגוד הנ שה נד 1  
 
סימול: אגהנ.ק1
מס' ני"ע: 1115278
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 119.42 
 שינוי(%)  + 0.16% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 193,573 
 מספר עסקאות
 74 
 הון רשום למסחר
 260,006,000 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 310,499 
 שער בסיס
 119.23 
 שער פתיחה
 119.23 
 שער גבוה
 119.43 
 שער נמוך
 119.32 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 0.7% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 1.1% 
 ריבית 5.30000 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אגוד הנפקות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
193,573
119.32
119.43
119.23
119.23
0.16%
119.42
119.42
21/02/2019
167,042
119.10
119.29
119.21
119.29
-0.05%
119.23
119.23
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 22/02/2019 - 23:07 דוחות כספיים אחרונים
28/01/2019 13:57
17/01/2019 16:08
17/01/2019 11:35
07/01/2019 09:13
16/12/2018 13:11
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים