קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kardan-nadlan.co.il
החברה עוסקת ביזום,בניה,מכירה והשכרת מבני מגורים,מסחר ותעשיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   1083   
   520041005   
    323,339 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  קרדן נדלן  
 
סימול:
קרנזלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1118447
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 176.90 
 שינוי(%)  + 1.61% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 5,035 
 מספר עסקאות
 11 
 הון רשום למסחר
 182,780,641 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 323,339 
 שער בסיס
 174.10 
 שער פתיחה
 174.10 
 שער גבוה
 176.90 
 שער נמוך
 176.90 
 תשואה מתחילת החודש (%) -9.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 7.4% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - קרדן נדל"ן
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
5,035
176.90
176.90
174.10
174.10
1.61%
176.90
176.90
24/04/2019
7,895
172
175.30
171.90
171.90
1.28%
174.10
174.10
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 25/04/2019 - 22:51 דוחות כספיים אחרונים
07/04/2019 18:05
31/03/2019 12:29
19/03/2019 09:37
18/03/2019 08:27
18/03/2019 07:56
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים