קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kardan-nadlan.co.il
החברה עוסקת ביזום,בניה,מכירה והשכרת מבני מגורים,מסחר ותעשיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   1083   
   520041005   
    349,477 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  קרדן נדלן  
 
סימול:
קרנזלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1118447
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 18/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 191.20 
 שינוי(%)  + 1.06% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 13,563 
 מספר עסקאות
 22 
 הון רשום למסחר
 182,780,641 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 349,477 
 שער בסיס
 189.20 
 שער פתיחה
 189.20 
 שער גבוה
 192 
 שער נמוך
 189.20 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 7.3% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 16.1% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - קרדן נדל"ן
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
13,563
189.20
192
189.20
189.20
1.06%
191.20
191.20
18/06/2019
8,822
189.20
189.20
188.40
188.40
0.42%
189.20
189.20
17/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 19/06/2019 - 07:47 דוחות כספיים אחרונים
17/06/2019 17:47
17/06/2019 17:44
16/06/2019 13:22
12/06/2019 17:37
11/06/2019 10:54
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים