קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kardan-nadlan.co.il
החברה עוסקת ביזום,בניה,מכירה והשכרת מבני מגורים,מסחר ותעשיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1083   
   520041005   
    333,940 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  קרדן נדלן  
 
סימול:
קרנזלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1118447
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 182.70 
 שינוי(%)  + 0.44% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 106,482 
 מספר עסקאות
 22 
 הון רשום למסחר
 182,780,641 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 333,940 
 שער בסיס
 181.90 
 שער פתיחה
 181.90 
 שער גבוה
 183 
 שער נמוך
 180.30 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 5.9% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 6.6% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - קרדן נדל"ן
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
106,482
180.30
183
181.90
181.90
0.44%
182.70
182.70
21/02/2019
6,489
179.20
183.70
183.70
181.60
0.17%
181.90
181.90
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 21:47 דוחות כספיים אחרונים
27/01/2019 13:18
27/01/2019 13:13
27/01/2019 09:45
24/01/2019 20:33
16/01/2019 00:24
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים