אינסוליין מדיקל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.insuline-medical.com
החברה עוסקת במחקר ופיתוח מכשור רפואי ותרופות,ובמתן אשראי חוץ בנקאי ומחזיקה ב"מדיוי".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1550   
   513947473   
    43,953 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אינסוליין  
 
סימול:
אנסללני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1120161
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,635 
 שינוי(%) -7.38% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 318,990 
 מספר עסקאות
 148 
 הון רשום למסחר
 1,614,849 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 42,551 
 שער בסיס
 2,845 
 שער פתיחה
 2,890 
 שער גבוה
 2,890 
 שער נמוך
 2,590 
 תשואה מתחילת החודש (%) -21.0% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 35.5% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אינסוליין
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
318,990
2,590
2,890
2,890
2,845
-7.38%
2,635
2,635
21/02/2019
627,193
2,607
2,901
2,692
2,692
5.68%
2,845
2,845
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 21:45 דוחות כספיים אחרונים
20/02/2019 12:20
05/02/2019 09:15
27/01/2019 12:36
27/01/2019 09:20
22/01/2019 12:12
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים