אינרום תעשיות בנייה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.inrom.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרים לענפי הבנייה והתעשיה ע"י "איטונג","כרמית" ו"נירלט".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   1616   
   515001659   
    1,413,505 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אינרום  
 
סימול: אנרם
מס' ני"ע: 1132356
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 1,299 
 שינוי(%)  + 0.54% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 1,705,057 
 מספר עסקאות
 192 
 הון רשום למסחר
 108,814,860 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 1,413,505 
 שער בסיס
 1,292 
 שער פתיחה
 1,300 
 שער גבוה
 1,308 
 שער נמוך
 1,290 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 4.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 20.9% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אינרום בנייה
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
1,705,057
1,290
1,308
1,300
1,292
0.54%
1,299
1,299
24/04/2019
1,172,323
1,271
1,301
1,271
1,260
2.54%
1,292
1,292
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 21:04 דוחות כספיים אחרונים
15/04/2019 21:28
15/04/2019 21:25
15/04/2019 21:22
15/04/2019 21:19
15/04/2019 21:08
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים