אינרום תעשיות בנייה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.inrom.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרים לענפי הבנייה והתעשיה ע"י "איטונג","כרמית" ו"נירלט".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1616   
   515001659   
    1,302,514 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אינרום  
 
סימול: אנרם
מס' ני"ע: 1132356
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 1,197 
 שינוי(%)  + 1.27% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 1,198,590 
 מספר עסקאות
 189 
 הון רשום למסחר
 108,814,860 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 1,302,514 
 שער בסיס
 1,182 
 שער פתיחה
 1,182 
 שער גבוה
 1,206 
 שער נמוך
 1,181 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 1.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 9.8% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אינרום בנייה
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
1,198,590
1,181
1,206
1,182
1,182
1.27%
1,197
1,197
21/02/2019
2,897,688
1,158
1,189
1,173
1,172
0.85%
1,182
1,182
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 21:53 דוחות כספיים אחרונים
13/02/2019 09:01
07/02/2019 19:32
07/02/2019 09:25
17/01/2019 18:55
17/01/2019 18:52
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים