או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.opc-energy.com
החברה עוסקת בייזום,פיתוח,הקמה ותפעול של תחנות כח ומתקני ייצור חשמל בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   1682   
   514401702   
    3,628,134 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  או פי סי אנרגיה  
 
סימול: אפסא
מס' ני"ע: 1141571
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,647 
 שינוי(%)  + 0.72% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 1,323,203 
 מספר עסקאות
 216 
 הון רשום למסחר
 137,065,868 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 3,628,134 
 שער בסיס
 2,628 
 שער פתיחה
 2,630 
 שער גבוה
 2,718 
 שער נמוך
 2,630 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 13.8% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 39.0% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - או.פי.סי אנרגיה
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
1,323,203
2,630
2,718
2,630
2,628
0.72%
2,647
2,647
17/06/2019
462,918
2,600
2,631
2,600
2,597
1.19%
2,628
2,628
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 02:17 דוחות כספיים אחרונים
11/06/2019 18:18
11/06/2019 17:37
11/06/2019 12:27
10/06/2019 11:52
03/06/2019 16:47
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים