או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.opc-energy.com
החברה עוסקת בייזום,פיתוח,הקמה ותפעול של תחנות כח ומתקני ייצור חשמל בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   1682   
   514401702   
    3,124,396 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  או פי סי אנרגיה  
 
סימול: אפסא
מס' ני"ע: 1141571
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,369 
 שינוי(%)  + 0.98% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 388,893 
 מספר עסקאות
 105 
 הון רשום למסחר
 131,886,721 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 3,124,396 
 שער בסיס
 2,346 
 שער פתיחה
 2,320 
 שער גבוה
 2,400 
 שער נמוך
 2,320 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 8.8% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 24.4% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - או.פי.סי אנרגיה
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
388,893
2,320
2,400
2,320
2,346
0.98%
2,369
2,369
24/04/2019
78,461
2,320
2,366
2,297
2,297
2.13%
2,346
2,346
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 21:44 דוחות כספיים אחרונים
22/04/2019 22:03
18/04/2019 12:23
09/04/2019 17:57
04/04/2019 22:06
04/04/2019 21:48
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים