או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.opc-energy.com
החברה עוסקת בייזום,פיתוח,הקמה ותפעול של תחנות כח ומתקני ייצור חשמל בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1682   
   514401702   
    2,902,827 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  או פי סי אנרגיה  
 
סימול: אפסא
מס' ני"ע: 1141571
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,201 
 שינוי(%)  + 0.50% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 596,782 
 מספר עסקאות
 128 
 הון רשום למסחר
 131,886,721 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 2,902,827 
 שער בסיס
 2,190 
 שער פתיחה
 2,151 
 שער גבוה
 2,211 
 שער נמוך
 2,151 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 3.2% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 14.1% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - או.פי.סי אנרגיה
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
596,782
2,151
2,211
2,151
2,190
0.5%
2,201
2,201
21/02/2019
896,968
2,161
2,214
2,200
2,164
1.2%
2,190
2,190
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 22:35 דוחות כספיים אחרונים
30/01/2019 17:42
07/01/2019 09:15
06/01/2019 07:41
02/01/2019 14:21
28/11/2018 09:55
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים