או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.opc-energy.com
החברה עוסקת בייזום,פיתוח,הקמה ותפעול של תחנות כח ומתקני ייצור חשמל בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1682   
   514401702   
    2,902,827 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  או פי סי אגח א  
 
סימול: אפסא.ק1
מס' ני"ע: 1141589
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 105.22 
 שינוי(%) -0.07% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 110,589 
 מספר עסקאות
 72 
 הון רשום למסחר
 297,600,000 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 313,135 
 שער בסיס
 105.29 
 שער פתיחה
 105.29 
 שער גבוה
 105.30 
 שער נמוך
 105.16 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 3.1% 
 ריבית 4.45000 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - או.פי.סי אנרגיה
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
110,589
105.16
105.30
105.29
105.29
-0.07%
105.22
105.22
21/02/2019
116,253
105.12
105.55
105.55
105.55
-0.25%
105.29
105.29
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 22/02/2019 - 23:08 דוחות כספיים אחרונים
30/01/2019 17:42
07/01/2019 09:15
06/01/2019 07:41
02/01/2019 14:21
28/11/2018 09:55
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים