או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.opc-energy.com
החברה עוסקת בייזום,פיתוח,הקמה ותפעול של תחנות כח ומתקני ייצור חשמל בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (22/04/2019)   
   1682   
   514401702   
    3,029,438 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  או פי סי אגח א  
 
סימול: אפסא.ק1
מס' ני"ע: 1141589
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב
נכון ל- 23/04/2019 09:15
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
 שער אחרון (באגורות)
 שער תיאורטי 108.50 
 הון רשום למסחר
 297,600,000 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 322,896 
 שער בסיס
 108.50 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.4% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 6.4% 
 ריבית 4.45000 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - או.פי.סי אנרגיה
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
32,909
108.50
108.51
108.39
108.39
0.1%
108.50
108.50
22/04/2019
35,888
108.39
108.39
108.12
108.12
0.25%
108.39
108.39
21/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 23/04/2019 - 09:35 דוחות כספיים אחרונים
22/04/2019 22:03
18/04/2019 12:23
09/04/2019 17:57
04/04/2019 22:06
04/04/2019 21:48
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים