ערך פיננסים כהלכה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.insuline-medical.com
החברה עוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי ומחקר ופיתוח מכשור רפואי ותרופות. (לשעבר "אינסוליין").
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/06/2019)   
   1550   
   513947473   
    53,185 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  ערך פיננס אפ 8  
 
סימול: עפנכ.א8
מס' ני"ע: 1143346
סוג ני"ע: כתבי אופציה
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 403.10 
 שינוי(%)  + 2.02% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 11,678 
 מספר עסקאות
 4 
 הון רשום למסחר
 243,430 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 981 
 שער בסיס
 395.10 
 שער פתיחה
 395.10 
 שער גבוה
 420 
 שער נמוך
 400 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 45.1% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 123.9% 
לפרטי המימוש
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ערך פיננסים
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
11,678
400
420
395.10
395.10
2.02%
403.10
403.10
13/06/2019
8,413
360
420.90
341.60
341.60
15.66%
395.10
395.10
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 16/06/2019 - 03:35 דוחות כספיים אחרונים
13/06/2019 18:07
13/06/2019 14:58
11/06/2019 14:20
04/06/2019 17:58
03/06/2019 10:50
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים