ערך פיננסים כהלכה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.insuline-medical.com
החברה עוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי ומחקר ופיתוח מכשור רפואי ותרופות. (לשעבר "אינסוליין").
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/06/2019)   
   1550   
   513947473   
    53,185 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  ערך פיננס אפ 9  
 
סימול: עפנכ.א9
מס' ני"ע: 1143353
סוג ני"ע: כתבי אופציה
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 354.50 
 שינוי(%)  + 1.43% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 3,921 
 מספר עסקאות
 7 
 הון רשום למסחר
 89,852 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 319 
 שער בסיס
 349.50 
 שער פתיחה
 355 
 שער גבוה
 363 
 שער נמוך
 345 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 26.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 116.4% 
לפרטי המימוש
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ערך פיננסים
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
3,921
345
363
355
349.50
1.43%
354.50
354.50
13/06/2019
5,316
323
370
302.50
302.50
15.54%
349.50
349.50
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 16/06/2019 - 03:35 דוחות כספיים אחרונים
13/06/2019 18:07
13/06/2019 14:58
11/06/2019 14:20
04/06/2019 17:58
03/06/2019 10:50
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים