אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.adgar.co.il
החברה עוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   182   
   520035171   
    712,007 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אדגר אגח ח  
 
סימול: אדגר.ק8
מס' ני"ע: 1820174
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 106.07 
 שינוי(%)  + 0.08% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 431,464 
 מספר עסקאות
 91 
 הון רשום למסחר
 335,984,800 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 356,379 
 שער בסיס
 105.98 
 שער פתיחה
 105.75 
 שער גבוה
 106.13 
 שער נמוך
 105.75 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 1.0% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 2.7% 
 ריבית 3.50000 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אדגר השקעות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
431,464
105.75
106.13
105.75
105.98
0.08%
106.07
106.07
21/02/2019
121,282
105.88
105.99
105.88
105.88
0.09%
105.98
105.98
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 22/02/2019 - 23:21 דוחות כספיים אחרונים
08/01/2019 18:45
02/01/2019 11:04
01/01/2019 10:36
31/12/2018 19:01
23/12/2018 19:56
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים