ארקו החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה משקיעה בתחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב,נדל"ן ופיננסים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/06/2019)   
   310   
   520037367   
    1,110,038 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  ארקו אג ח-ס  
 
סימול:
ארק.ה8-סני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים.  
מס' ני"ע: 3100229
סוג ני"ע: אג"ח להמרה
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 126.70 
 שינוי(%) 0.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 0 
 מספר עסקאות
 0 
 הון רשום למסחר
 1,388,460 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 1,759 
 שער בסיס
 126.70 
 שער פתיחה
 126.70 
 שער גבוה
 0 
 שער נמוך
 0 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.0% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -13.7% 
 ריבית 6.95000 
לפרטי המרה
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ארקו החזקות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
0
0
0
126.70
126.70
0%
126.70
126.70
13/06/2019
0
0
0
126.70
126.70
0%
126.70
126.70
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 16/06/2019 - 03:35 דוחות כספיים אחרונים
27/05/2019 09:02
27/05/2019 08:49
27/05/2019 08:42
27/05/2019 08:37
19/05/2019 09:37
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים