אחים דוניץ בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.dunietz.co.il
החברה עוסקת בייזום,בנייה ומכירת פרוייקי נדל"ן למגורים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/06/2019)   
   400   
   520038605   
    388,424 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  דוניץ אג א  
 
סימול:
דונץ.ה1לני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 4000055
סוג ני"ע: אג"ח להמרה
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 99.40 
 שינוי(%) 0.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 16,153 
 מספר עסקאות
 1 
 הון רשום למסחר
 119,202,750 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 118,488 
 שער בסיס
 99.40 
 שער פתיחה
 99.40 
 שער גבוה
 99.40 
 שער נמוך
 99.40 
 תשואה מתחילת החודש (%) -1.3% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 5.4% 
 ריבית 3.00000 
לפרטי המרה
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - דוניץ
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
16,153
99.40
99.40
99.40
99.40
0%
99.40
99.40
13/06/2019
0
0
0
99.40
99.40
0%
99.40
99.40
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 16/06/2019 - 03:34 דוחות כספיים אחרונים
13/06/2019 09:40
12/06/2019 17:37
28/05/2019 14:02
28/05/2019 13:47
28/05/2019 13:28
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים