אפקון החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.afcon.co.il
החברה עוסקת בביצוע פרויקטי תשתית,מערכות אלקטרומכניות,תקשורת, בקרה ואוטומציה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/06/2019)   
   578   
   520033473   
    877,964 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   חשמל   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אפקון החז' אג 1  
 
סימול:
אפהח.ה1לני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 5780135
סוג ני"ע: אג"ח להמרה
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 102.30 
 שינוי(%) -0.29% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 2,920,921 
 מספר עסקאות
 124 
 הון רשום למסחר
 120,000,000 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 122,760 
 שער בסיס
 102.60 
 שער פתיחה
 102.60 
 שער גבוה
 102.80 
 שער נמוך
 102.30 
 תשואה מתחילת החודש (%) -1.4% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 1.1% 
 ריבית 2.45000 
לפרטי המרה
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אפקון החזקות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
2,920,921
102.30
102.80
102.60
102.60
-0.29%
102.30
102.30
13/06/2019
9,032
102.30
102.80
102.70
102.70
-0.1%
102.60
102.60
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 16/06/2019 - 04:06 דוחות כספיים אחרונים
02/06/2019 09:36
30/05/2019 18:09
30/05/2019 18:06
07/05/2019 09:09
07/05/2019 09:05
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים