מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.menoramivt.co.il
חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (14/07/2020)   
   566   
   520007469   
    2,586,557 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  מנורה מב החז  
 
סימול: ממהח
מס' ני"ע: 566018
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 14/07/2020
 שער נעילה (באגורות)
 4,047 
 שינוי(%) -1.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 1,673,772 
 מספר עסקאות
 271 
 הון רשום למסחר
 63,271,931 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 2,560,615 
 שער בסיס
 4,088 
 שער פתיחה
 4,088 
 שער גבוה
 4,128 
 שער נמוך
 3,907 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - מנורה מב החזקות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
1,673,772
3,907
4,128
4,088
4,088
-1%
4,047
4,047
14/07/2020
1,727,134
3,915
4,150
3,955
3,955
3.36%
4,088
4,088
13/07/2020
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 14/07/2020 - 19:40 דוחות כספיים אחרונים
13/07/2020 09:02
30/06/2020 15:46
29/06/2020 14:17
24/06/2020 10:40
23/06/2020 11:08
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים