מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.menoramivt.co.il
חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/10/2019)   
   566   
   520007469   
    3,591,315 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  מנורה מב החז  
 
סימול: ממהח
מס' ני"ע: 566018
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 16/10/2019
 שער נעילה (באגורות)
 5,697 
 שינוי(%)  + 0.37% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 4,824,328 
 מספר עסקאות
 596 
 הון רשום למסחר
 63,271,931 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 3,604,602 
 שער בסיס
 5,676 
 שער פתיחה
 5,705 
 שער גבוה
 5,757 
 שער נמוך
 5,651 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - מנורה מב החזקות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
4,824,328
5,651
5,757
5,705
5,676
0.37%
5,697
5,697
16/10/2019
5,713,365
5,440
5,706
5,440
5,402
5.07%
5,676
5,676
15/10/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 16/10/2019 - 19:43 דוחות כספיים אחרונים
03/10/2019 09:21
02/10/2019 09:06
26/09/2019 15:42
16/09/2019 12:52
11/09/2019 11:41
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים