מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה שולטת במשותף ב"בתי הזיקוק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/05/2019)   
   756   
   520029315   
    32,634 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  פטרוכימיים  
 
סימול: פטרו
מס' ני"ע: 756015
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 19/05/2019
 שער נעילה (באגורות)
 577.80 
 שינוי(%)  + 3.86% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 2,144 
 מספר עסקאות
 3 
 הון רשום למסחר
 5,647,955 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 32,634 
 שער בסיס
 556.30 
 שער פתיחה
 556.30 
 שער גבוה
 578 
 שער נמוך
 512 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 6.2% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 23.7% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - פטרוכימיים
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
2,144
512
578
556.30
556.30
3.86%
577.80
577.80
19/05/2019
2,231
517.20
558.50
544.40
544.40
2.19%
556.30
556.30
16/05/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 20/05/2019 - 03:27 דוחות כספיים אחרונים
15/05/2019 14:14
11/04/2019 18:50
11/04/2019 17:49
10/04/2019 18:35
08/04/2019 18:23
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים