מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה שולטת במשותף ב"בתי הזיקוק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (27/05/2020)   
   756   
   520029315   
    8,455 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  פטרוכימיים  
 
סימול: פטרו
מס' ני"ע: 756015
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 27/05/2020
 שער נעילה (באגורות)
 149.70 
 שינוי(%)  + 0.60% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 1,868 
 מספר עסקאות
 2 
 הון רשום למסחר
 5,647,955 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 8,455 
 שער בסיס
 148.80 
 שער פתיחה
 148.80 
 שער גבוה
 150 
 שער נמוך
 148.80 
 תשואה מתחילת החודש (%) -5.0% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -52.2% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - פטרוכימיים
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
1,868
148.80
150
148.80
148.80
0.6%
149.70
149.70
27/05/2020
29,469
143
158
152.90
152.90
-2.68%
148.80
148.80
26/05/2020
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 28/05/2020 - 03:30 דוחות כספיים אחרונים
30/04/2020 18:23
30/04/2020 18:21
30/04/2020 18:18
13/04/2020 14:23
31/03/2020 22:53
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים