קבוצת עזריאלי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.azrieligroup.com
החברה עוסקת בייזום,הקמה וניהול של קניונים,מרכזים מסחריים בניני משרדים,דיור מוגן ומשקיעה בחברות שונות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/07/2019)   
   1420   
   510960719   
    28,450,589 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן מניב   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  עזריאלי קבוצה  
 
סימול: עזרל
מס' ני"ע: 1119478
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 18/07/2019
 שער נעילה (באגורות)
 23,460 
 שינוי(%)  + 0.47% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 22,444,791 
 מספר עסקאות
 904 
 הון רשום למסחר
 121,272,760 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 28,450,590 
 שער בסיס
 23,350 
 שער פתיחה
 23,400 
 שער גבוה
 23,600 
 שער נמוך
 23,290 
 תשואה מתחילת החודש (%) -1.4% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 34.1% 
 אופציה על מניה פרטים נוספים 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - עזריאלי קבוצה
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
22,444,791
23,290
23,600
23,400
23,350
0.47%
23,460
23,460
18/07/2019
16,374,787
23,150
23,470
23,440
23,280
0.3%
23,350
23,350
17/07/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 19/07/2019 - 20:18 דוחות כספיים אחרונים
18/07/2019 09:26
18/07/2019 08:54
07/07/2019 12:55
04/07/2019 21:40
04/07/2019 21:18
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים