אפקון החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.afcon.co.il
החברה עוסקת בביצוע פרויקטי תשתית,מערכות אלקטרומכניות,תקשורת, בקרה ואוטומציה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   578   
   520033473   
    883,528 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   חשמל   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אפקון החזקות  
 
סימול: אפהח
מס' ני"ע: 578013
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 17,470 
 שינוי(%)  + 1.98% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 1,393,817 
 מספר עסקאות
 143 
 הון רשום למסחר
 5,057,403 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 883,528 
 שער בסיס
 17,130 
 שער פתיחה
 17,210 
 שער גבוה
 17,590 
 שער נמוך
 17,130 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 7.2% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 0.9% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אפקון החזקות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
1,393,817
17,130
17,590
17,210
17,130
1.98%
17,470
17,470
21/02/2019
1,293,364
16,950
17,290
17,290
16,960
1%
17,130
17,130
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 22:17 דוחות כספיים אחרונים
20/02/2019 22:48
20/02/2019 22:43
17/02/2019 17:19
07/02/2019 14:03
06/02/2019 18:54
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים