אפקון החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.afcon.co.il
החברה עוסקת בביצוע פרויקטי תשתית,מערכות אלקטרומכניות,תקשורת, בקרה ואוטומציה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   578   
   520033473   
    1,012,491 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   חשמל   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אפקון החזקות  
 
סימול: אפהח
מס' ני"ע: 578013
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 18/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 20,020 
 שינוי(%) -0.15% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 540,926 
 מספר עסקאות
 106 
 הון רשום למסחר
 5,057,398 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 1,012,491 
 שער בסיס
 20,050 
 שער פתיחה
 20,300 
 שער גבוה
 20,300 
 שער נמוך
 19,730 
 תשואה מתחילת החודש (%) 9.8% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 15.6% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אפקון החזקות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
540,926
19,730
20,300
20,300
20,050
-0.15%
20,020
20,020
18/04/2019
533,048
19,820
20,220
20,130
20,130
-0.4%
20,050
20,050
17/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 20/04/2019 - 23:42 דוחות כספיים אחרונים
07/04/2019 16:27
03/04/2019 09:21
02/04/2019 11:20
31/03/2019 21:11
31/03/2019 21:03
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים