אלקטרה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.electra.co.il
החברה פועלת בפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל ובחו"ל,שירות ואחזקה,פיתוח והקמה של נדל"ן וזכיינות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/03/2019)   
   739   
   520028911   
    3,171,497 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי A, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אלקטרה  
 
סימול: אלקטה
מס' ני"ע: 739037
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 18/03/2019
 שער נעילה (באגורות)
 87,780 
 שינוי(%) -0.54% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 868,904 
 מספר עסקאות
 124 
 הון רשום למסחר
 3,613,006 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 3,171,497 
 שער בסיס
 88,260 
 שער פתיחה
 88,100 
 שער גבוה
 88,370 
 שער נמוך
 87,690 
 תשואה מתחילת החודש (%) -2.8% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -2.1% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אלקטרה
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
868,904
87,690
88,370
88,100
88,260
-0.54%
87,780
87,780
18/03/2019
465,068
87,940
88,880
87,940
87,940
0.36%
88,260
88,260
17/03/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 19/03/2019 - 01:34 דוחות כספיים אחרונים
13/03/2019 12:49
03/03/2019 12:26
03/03/2019 11:59
05/02/2019 10:21
05/02/2019 10:19
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים