ריט 1 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.reit1.co.il
קרן השקעות במקרקעין (REIT) המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1357   
   513821488   
    2,764,503 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  ריט 1  
 
סימול: ריט1
מס' ני"ע: 1098920
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 1,569 
 שינוי(%)  + 0.26% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 3,170,851 
 מספר עסקאות
 292 
 הון רשום למסחר
 176,195,244 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 2,764,503 
 שער בסיס
 1,565 
 שער פתיחה
 1,570 
 שער גבוה
 1,570 
 שער נמוך
 1,554 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 4.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 13.6% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ריט 1
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
3,170,851
1,554
1,570
1,570
1,565
0.26%
1,569
1,569
21/02/2019
4,728,576
1,544
1,565
1,556
1,555
0.64%
1,565
1,565
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 22:56 דוחות כספיים אחרונים
13/02/2019 09:07
11/02/2019 10:41
10/02/2019 19:13
07/02/2019 12:01
07/02/2019 08:59
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים