לסיכו בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.lesico.com
החברה עוסקת בהקמת פרוייקטי תשתית,אנרגיה,צנרת,הנדסה ואיכות הסביבה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1680   
   510512056   
    204,519 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  לסיכו  
 
סימול:
לסכולני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1140946
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 23/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 450 
 שינוי(%)  + 0.04% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 82,842 
 מספר עסקאות
 20 
 הון רשום למסחר
 45,448,750 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 204,519 
 שער בסיס
 449.80 
 שער פתיחה
 449.80 
 שער גבוה
 458.60 
 שער נמוך
 449.80 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.4% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 35.4% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - לסיכו
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
82,842
449.80
458.60
449.80
449.80
0.04%
450
450
23/04/2019
42,269
445.50
450
449.80
449.80
0%
449.80
449.80
22/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 23/04/2019 - 23:23 דוחות כספיים אחרונים
17/04/2019 16:46
17/04/2019 08:42
17/04/2019 08:23
04/04/2019 13:06
02/04/2019 18:06
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים