לסיכו בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.lesico.com
החברה עוסקת בהקמת פרוייקטי תשתית,אנרגיה,צנרת,הנדסה ואיכות הסביבה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1680   
   510512056   
    177,977 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  לסיכו  
 
סימול:
לסכולני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1140946
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 391.60 
 שינוי(%)  + 1.93% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 230,710 
 מספר עסקאות
 48 
 הון רשום למסחר
 45,448,750 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 177,977 
 שער בסיס
 384.20 
 שער פתיחה
 384.20 
 שער גבוה
 394.90 
 שער נמוך
 384.20 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 0.3% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 15.3% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - לסיכו
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
230,710
384.20
394.90
384.20
384.20
1.93%
391.60
391.60
21/02/2019
11,371
380.10
386.80
386
378.60
1.48%
384.20
384.20
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 22/02/2019 - 16:35 דוחות כספיים אחרונים
03/02/2019 10:46
03/01/2019 17:47
03/01/2019 12:06
01/01/2019 08:57
31/12/2018 06:51
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים