לסיכו בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.lesico.com
החברה עוסקת בהקמת פרוייקטי תשתית,אנרגיה,צנרת,הנדסה ואיכות הסביבה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   1680   
   510512056   
    192,112 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  לסיכו  
 
סימול:
לסכולני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1140946
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 422.70 
 שינוי(%) -1.79% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 33,494 
 מספר עסקאות
 16 
 הון רשום למסחר
 45,448,750 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 192,112 
 שער בסיס
 430.40 
 שער פתיחה
 430.40 
 שער גבוה
 425.70 
 שער נמוך
 419.90 
 תשואה מתחילת החודש (%) -2.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 27.2% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - לסיכו
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
33,494
419.90
425.70
430.40
430.40
-1.79%
422.70
422.70
17/06/2019
151,310
430
437
435.80
435.80
-1.24%
430.40
430.40
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 02:03 דוחות כספיים אחרונים
12/06/2019 17:37
05/06/2019 17:05
03/06/2019 12:49
03/06/2019 12:38
29/05/2019 17:53
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים