בתי זקוק לנפט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.bazan.co.il
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 20/01/2020 - 00:39 דוחות כספיים אחרונים
19/01/2020 09:20
12/01/2020 11:55
09/01/2020 22:08
09/01/2020 21:57
08/01/2020 21:02
08/01/2020 17:46
08/01/2020 14:38
08/01/2020 12:55
08/01/2020 11:05
07/01/2020 22:31
07/01/2020 09:32
06/01/2020 18:36
06/01/2020 16:27
05/01/2020 18:22
31/12/2019 18:20
24/12/2019 08:59
19/12/2019 19:24
15/12/2019 08:54
20/11/2019 09:30
19/11/2019 08:57
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים