בתי זקוק לנפט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.bazan.co.il
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 07/04/2020 - 12:19 דוחות כספיים אחרונים
01/04/2020 09:03
01/04/2020 08:48
31/03/2020 12:01
31/03/2020 11:12
29/03/2020 13:39
18/03/2020 19:10
18/03/2020 19:06
18/03/2020 08:48
18/03/2020 08:31
18/03/2020 08:16
18/03/2020 08:07
11/03/2020 17:59
09/03/2020 09:16
25/02/2020 19:20
18/02/2020 17:41
17/02/2020 09:31
29/01/2020 12:27
29/01/2020 12:26
27/01/2020 18:24
26/01/2020 18:41
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים