ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.israel-canada.co.il

לוח 1 - רשימת ענפים מניות והמירים
01/12/2018 - 31/12/2018
 
ישראל קנדה
תשואה מתחילת החודש (%)הון רשום למסחר באלפיםשווי שוק במיליוני ש"חמחזור יומי ממוצע בבורסה באלפי ש"חמחוץ לבורסהמחזור בבורסה באלפי ש"חשער אחרון בתקופהמספר ניירסימולשם נייר
-17.8
241,018.2
609.1
359.9
2.7
7,917.2
252.7
434019
** ישקנ
ישראל קנדה
ישראל קנדה - שווי שוק במיליוני ש"ח : 609.1
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

** המניה כלולה במדד ת''א-125
לוח 6 - איגרות חוב
01/12/2018 - 31/12/2018
 
לוח 6 - איגרות חוב
מחוץ לבורסהסה"כ בבורסהמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"חכמות במחזור
באלפי ש"ח
ע"נ
שער אחרון בתקופהמספר ניירסימולשם נייר
ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ
 
337.10
 
7,416.3
197.10
199,999
98.57
04340154ישקנ.ק5ישראל קנדה אגחה
337.1
7,416.3
197.1
199,999
סה"כ תת ענף
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות