ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.israel-canada.co.il

לוח 1 - רשימת ענפים מניות והמירים
01/06/2020 - 30/06/2020
 
ישראל קנדה
תשואה מתחילת החודש (%)הון רשום למסחר באלפים
***
שווי שוק במיליוני ש"ח
****
מחזור יומי ממוצע בבורסה באלפי ש"חמחוץ לבורסהמחזור בבורסה באלפי ש"חשער אחרון בתקופהמספר ניירסימולשם נייר
-16.6
266,473.5
1,018.7
2,346.6
2.4
49,280.3
382.3
434019
** ישקנ
ישראל קנדה
ישראל קנדה - שווי שוק במיליוני ש"ח : 1018.7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

** המניה כלולה במדד ת''א-125
*** עבור קרנות חוץ – שדה הון רשום למסחר מכיל את היתרה בחשבון המסלקה ביורוקליר
**** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר
לוח 6 - איגרות חוב
01/06/2020 - 30/06/2020
 
לוח 6 - איגרות חוב
מחוץ לבורסהסה"כ בבורסהמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
כמות במחזור
באלפי ש"ח
ע"נ
**
שער אחרון בתקופהמספר ניירסימולשם נייר
ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ
 
113.10
 
2,376.7
126.80
129,999.4
97.54
04340154ישקנ.ק5ישראל קנדה אגחה
 
275.40
 
5,782.6
185.80
196,587
94.50
04340188ישקנ.ק6ישראל קנדה אגחו
388.5
8,159.3
312.6
326,586.4
סה"כ תת ענף
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר
** עבור קרנות חוץ – שדה הון רשום למסחר מכיל את היתרה בחשבון המסלקה ביורוקליר