MTF מח IBOX IG30$IBOX
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     05121215 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    38.1
מנהל הקרן נאמן הקרן
מגדל קרנות נאמנות בע"מ אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 0D
כותרת על :  אג"ח בחו"ל
כותרת ראשית :  אג"ח חשופת דולר- IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX
כותרת משנית :  
מניות : 0 - ללא חשיפה
מט"ח : D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : ב'-ה'
מאפיינים
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
 
מחיר קניה:105.32
מחיר פדיון:105.32
 קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן   
 
 נכון ל- 21/10/2020 ***
 תשואה מיום קודם -0.32% 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.83% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 2.15% 
 תשואה 12 חודשים (%) 2.46% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 1.42 
 ** קוד הפסקת מסחר 4 
 דמי ניהול (%) 0.250% 
 דמי נאמנות (%) 0.030% 
 סיווג עמלת הפצה לא נגבית עמלת הפצה 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות תשלומים לא מתחייבת לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
 
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש, עדכון אחרון - 30/11/2017