מגדל 2A הכנסה חודשית קרן
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     05131115 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    23.9
מנהל הקרן נאמן הקרן
מגדל קרנות נאמנות בע"מ אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 2A
כותרת על :  אג"ח בארץ - כללי
כותרת ראשית :  אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
כותרת משנית :  
מניות : 2 - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח : A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : א'-ה'
מאפיינים
לא הוגדרו מאפיינים נוספים לקרן
 
מחיר קניה:167.89
מחיר פדיון:167.89
 
 נכון ל- 27/05/2020 ***
 תשואה מיום קודם -0.20% 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.66% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -1.92% 
 תשואה 12 חודשים (%) 0.16% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 2.02 
 ** קוד הפסקת מסחר  
 דמי ניהול (%) 1.180% 
 דמי נאמנות (%) 0.040% 
 סיווג עמלת הפצה 0.35% 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות תשלומים מתחייבת לתשלום חודשי 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
 
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש, עדכון אחרון - 30/11/2017