מגדל MQ 00 בנד שקל יש דרג
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     05131412 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    
מנהל הקרן נאמן הקרן
מגדל קרנות נאמנות בע"מ אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 00
כותרת על :  אג"ח בארץ - שקליות
כותרת ראשית :  אג"ח שקליות בלבד
כותרת משנית :  שקליות אחר
מניות : 0 - ללא חשיפה
מט"ח : 0 - ללא חשיפה
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : א'-ה'
מאפיינים
לא הוגדרו מאפיינים נוספים לקרן
 
מחיר קניה:185.46
מחיר פדיון:185.46
 
 נכון ל- 16/10/2019 ***
 תשואה מיום קודם 0.11% 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.28% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 6.64% 
 תשואה 12 חודשים (%) 4.05% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 0.30 
 ** קוד הפסקת מסחר  
 סיווג עמלת הפצה  
 מדיניות תשלומים הינה קרן צבירה-מתחייבת לא לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
 
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש, עדכון אחרון - 30/11/2017