ייצוא נתונים מהטבלה 
    הדפס
נתוני שערים - מנורה מבטחים החזקות בע"מ - מנורה מב החז
מחזור
(באלפי ש"ח)
שינוי (%)(שער (באגורותתאריך
0
-1.49%
שער קובע5,219
16:27 - 15/09/19
0
-1.38%
שער מכרז נעילה5,225
16:27 - 15/09/19
108.84
-1.38%
5,225
16:24 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:23 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:23 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:23 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:23 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:23 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:23 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:23 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:23 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:22 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:20 - 15/09/19
0
-1.25%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,232
16:19 - 15/09/19
0
-1.25%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,232
16:18 - 15/09/19
0
-1.25%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,232
16:18 - 15/09/19
0
-1.25%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,232
16:18 - 15/09/19
0
-1.25%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,232
16:18 - 15/09/19
0
-1.25%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,232
16:18 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:18 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:18 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:18 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:17 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:17 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:17 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:17 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:17 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:17 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:17 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:17 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:16 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:16 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:16 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:16 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:16 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:16 - 15/09/19
0
-1.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,225
16:16 - 15/09/19
0
-1.62%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,212
16:16 - 15/09/19
0
-1.62%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,212
16:16 - 15/09/19
0
-1.62%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,212
16:16 - 15/09/19
0
-1.62%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,212
16:16 - 15/09/19
0
-1.62%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,212
16:16 - 15/09/19
0
-1.62%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,212
16:16 - 15/09/19
0
-1.79%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,203
16:16 - 15/09/19
0
-1.72%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה5,207
16:15 - 15/09/19
2.86
-1.72%
5,207
15:58 - 15/09/19
0.99
-1.72%
5,207
15:55 - 15/09/19
9.42
-1.72%
5,207
15:46 - 15/09/19
3.59
-1.72%
5,207
15:46 - 15/09/19
2.08
-1.62%
5,212
15:38 - 15/09/19
2.08
-1.62%
5,212
15:14 - 15/09/19
9.28
-1.62%
5,212
15:11 - 15/09/19
51.70
-1.62%
5,212
15:11 - 15/09/19
0.42
-1.62%
5,212
15:11 - 15/09/19
13.03
-1.62%
5,212
15:08 - 15/09/19
11.57
-1.62%
5,212
15:08 - 15/09/19
10.84
-1.66%
5,210
15:08 - 15/09/19
10.41
-1.72%
5,207
15:07 - 15/09/19
9.94
-1.74%
5,206
15:07 - 15/09/19
5
-1.74%
5,206
15:07 - 15/09/19
4.27
-1.70%
5,208
14:57 - 15/09/19
13.20
-2.30%
5,176
14:49 - 15/09/19
5.33
-2.30%
5,176
14:49 - 15/09/19
8.64
-2.30%
5,176
14:49 - 15/09/19
8.34
-2.25%
5,179
14:49 - 15/09/19
2.49
-2.23%
5,180
14:49 - 15/09/19
2.50
-1.83%
5,201
14:34 - 15/09/19
5.20
-1.81%
5,202
14:20 - 15/09/19
9.99
-1.79%
5,203
13:45 - 15/09/19
4.53
-1.79%
5,203
12:30 - 15/09/19
5.52
-1.77%
5,204
12:30 - 15/09/19
5.88
-1.77%
5,204
12:30 - 15/09/19
15.65
-1.57%
5,215
12:30 - 15/09/19
1.10
-1.57%
5,215
12:30 - 15/09/19
8.60
-1.57%
5,215
12:19 - 15/09/19
39.95
-1.57%
5,215
12:19 - 15/09/19
11.77
-1.25%
5,232
12:16 - 15/09/19
3.92
-1.25%
5,232
12:16 - 15/09/19
3.65
-1.45%
5,221
12:02 - 15/09/19
14.78
-1.43%
5,222
12:02 - 15/09/19
9.04
-1.42%
5,223
12:02 - 15/09/19
11.70
-1.42%
5,223
12:02 - 15/09/19
2.10
-1.08%
5,241
11:56 - 15/09/19
10.48
-1.13%
5,238
11:56 - 15/09/19
15.69
-1.28%
5,230
11:56 - 15/09/19
12.39
-1.30%
5,229
11:56 - 15/09/19
0.26
-1.47%
5,220
11:43 - 15/09/19
8.25
-1.49%
5,219
11:43 - 15/09/19
5.22
-1.47%
5,220
11:43 - 15/09/19
10.45
-1.42%
5,223
11:16 - 15/09/19
3.67
-0.98%
5,246
11:15 - 15/09/19
5.25
-0.96%
5,247
11:14 - 15/09/19
4.47
-0.83%
5,254
10:43 - 15/09/19
8.67
-0.83%
5,254
10:29 - 15/09/19
12.40
-0.83%
5,254
10:29 - 15/09/19
0.15
-2.51%
5,165
09:45 - 15/09/19
0
-0.30%
שער פתיחה5,282
09:45 - 15/09/19
1.69
-0.30%
5,282
09:45 - 15/09/19
0
-0.30%
שער תיאורטי5,282
09:41 - 15/09/19
0
-0.30%
שער תיאורטי5,282
09:36 - 15/09/19
0
0%
שער תיאורטי5,298
09:10 - 15/09/19
0
0%
שער בסיס5,298
07:46 - 15/09/19
 ייצוא נתונים מהטבלה