ייצוא נתונים מהטבלה 
    הדפס
נתוני שערים - אטראו שוקי הון בע"מ - אטראו שוקי הון
מחזור
(באלפי ש"ח)
שינוי (%)(שער (באגורותתאריך
0
1.35%
שער קובע4,350
16:26 - 19/05/19
0
1.35%
שער מכרז נעילה4,350
16:26 - 19/05/19
27.62
1.35%
4,350
16:24 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:23 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:23 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:23 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:22 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:22 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:20 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:20 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:20 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:20 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:19 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:19 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:19 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:17 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:17 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:16 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:16 - 19/05/19
0
1.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,350
16:16 - 19/05/19
0
1.33%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,349
16:15 - 19/05/19
2.26
1.33%
4,349
15:57 - 19/05/19
2.17
1.33%
4,349
11:34 - 19/05/19
0
0%
שער פתיחה4,292
09:45 - 19/05/19
0
0%
שער תיאורטי4,292
09:10 - 19/05/19
0
0%
שער בסיס4,292
07:47 - 19/05/19
 ייצוא נתונים מהטבלה