ייצוא נתונים מהטבלה 
    הדפס
נתוני שערים - ממשל שקלית 0120
מחזור
(באלפי ש"ח)
שינוי (%)(שער (באגורותתאריך
0
-0.01%
שער קובע104.84
17:45 - 18/07/19
0
-0.01%
שער קובע104.84
17:29 - 18/07/19
0
-0.01%
שער מכרז נעילה104.84
17:29 - 18/07/19
7,272.98
-0.01%
104.84
17:24 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:20 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:19 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:19 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:17 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:17 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:17 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:17 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:16 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:15 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:15 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:15 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:15 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:15 - 18/07/19
0
-0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.84
17:15 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.85
17:15 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.85
17:14 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.85
17:14 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.85
17:14 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.85
17:14 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.85
17:14 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.85
17:14 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.85
17:14 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.85
17:14 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.85
17:14 - 18/07/19
136.31
0%
104.85
17:05 - 18/07/19
167.76
0%
104.85
17:05 - 18/07/19
157.28
0%
104.85
17:05 - 18/07/19
94.37
0%
104.85
17:04 - 18/07/19
5.32
0%
104.85
16:41 - 18/07/19
57.59
0%
104.85
15:59 - 18/07/19
1,000
0%
104.85
15:21 - 18/07/19
41.94
0%
104.85
14:56 - 18/07/19
37.75
0%
104.85
13:50 - 18/07/19
806.24
0%
104.85
12:34 - 18/07/19
242.26
0%
104.85
12:31 - 18/07/19
4,194
0%
104.85
12:30 - 18/07/19
495.94
0%
104.85
12:17 - 18/07/19
157.28
0%
104.85
12:01 - 18/07/19
153.03
0%
104.85
11:14 - 18/07/19
266.37
0%
104.85
11:14 - 18/07/19
262.10
-0.01%
104.84
10:53 - 18/07/19
0
0%
שער פתיחה104.85
09:30 - 18/07/19
0
0%
שער תיאורטי104.85
09:10 - 18/07/19
0
0%
שער בסיס104.85
07:45 - 18/07/19
 ייצוא נתונים מהטבלה