ייצוא נתונים מהטבלה 
    הדפס
נתוני שערים - ממשל שקלית 0120
מחזור
(באלפי ש"ח)
שינוי (%)(שער (באגורותתאריך
0
-0.02%
שער קובע104.94
14:46 - 17/10/19
0
-0.02%
שער קובע104.94
14:28 - 17/10/19
0
-0.02%
שער מכרז נעילה104.94
14:28 - 17/10/19
34,205.93
-0.02%
104.94
14:24 - 17/10/19
0
-0.02%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.94
14:21 - 17/10/19
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.93
14:18 - 17/10/19
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.93
14:17 - 17/10/19
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.93
14:17 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:17 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:16 - 17/10/19
0
-0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.92
14:15 - 17/10/19
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.93
14:15 - 17/10/19
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.93
14:15 - 17/10/19
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.93
14:15 - 17/10/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.96
14:15 - 17/10/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.96
14:15 - 17/10/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.96
14:15 - 17/10/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.96
14:15 - 17/10/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.96
14:15 - 17/10/19
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.96
14:15 - 17/10/19
0
-0.02%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה104.94
14:14 - 17/10/19
3,000
-0.02%
104.94
14:05 - 17/10/19
2,000
-0.02%
104.94
14:01 - 17/10/19
50
-0.02%
104.94
14:00 - 17/10/19
2,000
-0.02%
104.94
13:56 - 17/10/19
1,679.04
-0.02%
104.94
13:51 - 17/10/19
2,000
-0.02%
104.94
13:45 - 17/10/19
2,000
-0.02%
104.94
13:34 - 17/10/19
1,111.66
0%
104.96
13:04 - 17/10/19
142.98
-0.01%
104.95
13:04 - 17/10/19
184.45
-0.01%
104.95
13:04 - 17/10/19
97.03
-0.01%
104.95
13:04 - 17/10/19
60
-0.02%
104.94
12:55 - 17/10/19
8,080.38
-0.02%
104.94
12:29 - 17/10/19
93.98
-0.01%
104.95
11:56 - 17/10/19
123.84
-0.01%
104.95
11:53 - 17/10/19
195.86
-0.01%
104.95
11:52 - 17/10/19
85.17
-0.01%
104.95
11:44 - 17/10/19
1,201.56
-0.02%
104.94
11:25 - 17/10/19
104.94
-0.02%
104.94
11:12 - 17/10/19
486.66
-0.02%
104.94
10:21 - 17/10/19
230.87
-0.02%
104.94
10:17 - 17/10/19
180.91
-0.02%
104.94
09:59 - 17/10/19
524.70
-0.02%
104.94
09:55 - 17/10/19
100.02
-0.02%
104.94
09:40 - 17/10/19
0
0%
שער פתיחה104.96
09:31 - 17/10/19
0
0%
שער תיאורטי104.96
09:10 - 17/10/19
0
0%
שער בסיס104.96
07:45 - 17/10/19
 ייצוא נתונים מהטבלה