ייצוא נתונים מהטבלה 
    הדפס
נתוני שערים - ממשל שקלית 0421
מחזור
(באלפי ש"ח)
שינוי (%)(שער (באגורותתאריך
0
0%
שער קובע100.96
17:49 - 27/05/20
0
0%
שער קובע100.96
17:24 - 27/05/20
0
0%
שער מכרז נעילה100.96
17:24 - 27/05/20
806.98
0%
100.96
17:24 - 27/05/20
0
0%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.96
17:24 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:17 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:17 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:17 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:17 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:17 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:17 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:17 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:16 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:16 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:16 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:16 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:16 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:16 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:16 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:15 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
0
-0.03%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.93
17:14 - 27/05/20
30.28
-0.03%
100.93
16:55 - 27/05/20
621.70
-0.03%
100.93
16:48 - 27/05/20
698.44
-0.03%
100.93
16:44 - 27/05/20
42.90
-0.03%
100.93
16:39 - 27/05/20
299.26
-0.03%
100.93
16:32 - 27/05/20
387.64
-0.02%
100.94
16:32 - 27/05/20
1,009.40
-0.02%
100.94
16:17 - 27/05/20
102.96
-0.02%
100.94
16:17 - 27/05/20
293.20
-0.03%
100.93
16:08 - 27/05/20
53.49
-0.03%
100.93
16:07 - 27/05/20
30.40
-0.03%
100.93
15:59 - 27/05/20
213.97
-0.03%
100.93
15:16 - 27/05/20
1.45
-0.03%
100.93
15:05 - 27/05/20
200.41
-0.03%
100.93
15:05 - 27/05/20
67.62
-0.04%
100.92
14:52 - 27/05/20
987.20
-0.04%
100.92
14:42 - 27/05/20
34.82
-0.04%
100.92
14:40 - 27/05/20
1,009.20
-0.04%
100.92
14:38 - 27/05/20
1,009.20
-0.04%
100.92
14:38 - 27/05/20
213.06
-0.03%
100.93
14:38 - 27/05/20
200.35
-0.03%
100.93
14:29 - 27/05/20
134.24
-0.03%
100.93
14:24 - 27/05/20
30.28
-0.03%
100.93
14:00 - 27/05/20
350.24
-0.03%
100.93
13:45 - 27/05/20
252.33
-0.03%
100.93
13:45 - 27/05/20
38.66
-0.02%
100.94
13:45 - 27/05/20
30.29
0%
100.96
12:28 - 27/05/20
959.03
-0.01%
100.95
12:07 - 27/05/20
4,038
-0.01%
100.95
11:36 - 27/05/20
0
0%
שער פתיחה100.96
09:55 - 27/05/20
0
0%
שער תיאורטי100.96
09:35 - 27/05/20
0
0%
שער בסיס100.96
07:48 - 27/05/20
 ייצוא נתונים מהטבלה