ייצוא נתונים מהטבלה 
    הדפס
נתוני שערים - ממשל שקלית 0421
מחזור
(באלפי ש"ח)
שינוי (%)(שער (באגורותתאריך
0
0.06%
שער קובע101.68
17:44 - 19/09/19
0
0.06%
שער קובע101.68
17:28 - 19/09/19
0
0.06%
שער מכרז נעילה101.68
17:28 - 19/09/19
38,284.98
0.06%
101.68
17:24 - 19/09/19
0
0.06%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.68
17:21 - 19/09/19
0
0.06%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.68
17:21 - 19/09/19
0
0.06%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.68
17:20 - 19/09/19
0
0.06%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.68
17:18 - 19/09/19
0
0.06%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.68
17:18 - 19/09/19
0
0.07%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.69
17:18 - 19/09/19
0
0.07%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.69
17:17 - 19/09/19
0
0.11%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.73
17:17 - 19/09/19
0
0.37%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102
17:17 - 19/09/19
0
0.37%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102
17:17 - 19/09/19
0
0.37%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102
17:17 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:17 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:17 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:17 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:17 - 19/09/19
0
0.37%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102
17:17 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:17 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:17 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:16 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:16 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:16 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:16 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:16 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:15 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:15 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:15 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:15 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:15 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:15 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:15 - 19/09/19
0
0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.41
17:14 - 19/09/19
0
0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.63
17:14 - 19/09/19
0
0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.63
17:14 - 19/09/19
0
0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.66
17:14 - 19/09/19
0
0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.63
17:14 - 19/09/19
0
0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.63
17:14 - 19/09/19
0
0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.63
17:14 - 19/09/19
0
0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.63
17:14 - 19/09/19
0
0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.63
17:14 - 19/09/19
0
0.01%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.63
17:14 - 19/09/19
0
0.04%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.66
17:14 - 19/09/19
2,966.80
0.04%
101.66
17:14 - 19/09/19
1,016.60
0.04%
101.66
17:13 - 19/09/19
50.63
0.04%
101.66
17:13 - 19/09/19
624.85
0.04%
101.66
17:13 - 19/09/19
341.12
0.04%
101.66
17:13 - 19/09/19
179.43
0.01%
101.63
16:49 - 19/09/19
30.49
0.01%
101.63
16:45 - 19/09/19
0.81
0.03%
101.65
16:43 - 19/09/19
49.80
0.01%
101.63
16:38 - 19/09/19
196.98
0.01%
101.63
15:40 - 19/09/19
50.63
0.04%
101.66
15:11 - 19/09/19
78.12
0.01%
101.63
15:05 - 19/09/19
1,037.13
0.01%
101.63
15:01 - 19/09/19
624.39
0.01%
101.63
15:01 - 19/09/19
106.59
0.01%
101.63
14:51 - 19/09/19
1,579.18
0.01%
101.63
14:21 - 19/09/19
859.94
0.01%
101.63
14:21 - 19/09/19
70.12
0.01%
101.63
13:44 - 19/09/19
86.23
0.01%
101.63
13:16 - 19/09/19
30.49
0%
101.62
13:09 - 19/09/19
45.73
0%
101.62
12:37 - 19/09/19
304.92
0.02%
101.64
12:31 - 19/09/19
615.14
0.01%
101.63
12:25 - 19/09/19
355.71
0.01%
101.63
12:25 - 19/09/19
378.93
0.01%
101.63
12:25 - 19/09/19
210.73
0.01%
101.63
12:19 - 19/09/19
309.23
0.01%
101.63
12:19 - 19/09/19
2,530.84
0.01%
101.63
12:19 - 19/09/19
9.91
0.01%
101.63
11:54 - 19/09/19
30.49
0.02%
101.64
11:54 - 19/09/19
0
0%
שער פתיחה101.62
09:30 - 19/09/19
0
0%
שער תיאורטי101.62
09:10 - 19/09/19
0
0%
שער בסיס101.62
07:46 - 19/09/19
 ייצוא נתונים מהטבלה