ייצוא נתונים מהטבלה 
    הדפס
נתוני שערים - אפקון החז' אג 1
מחזור
(באלפי ש"ח)
שינוי (%)(שער (באגורותתאריך
0
-0.29%
שער קובע102.10
17:29 - 19/09/19
0
-0.39%
שער מכרז נעילה102
17:29 - 19/09/19
14.25
-0.39%
102
17:24 - 19/09/19
0
-0.39%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102
17:18 - 19/09/19
0
-0.49%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.90
17:18 - 19/09/19
0
-0.39%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102
17:18 - 19/09/19
0
-0.49%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.90
17:18 - 19/09/19
0
-0.39%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102
17:18 - 19/09/19
0
-0.49%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101.90
17:15 - 19/09/19
0
-0.10%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה102.30
17:15 - 19/09/19
5.12
-0.10%
102.30
15:48 - 19/09/19
5.12
-0.10%
102.30
15:17 - 19/09/19
15.30
-0.39%
102
14:21 - 19/09/19
5.14
0.29%
102.70
10:31 - 19/09/19
7.17
-0.39%
102
10:29 - 19/09/19
19.35
-0.39%
102
10:29 - 19/09/19
0
0%
שער פתיחה102.40
10:15 - 19/09/19
0
0%
שער תיאורטי102.40
09:10 - 19/09/19
0
0%
שער בסיס102.40
07:46 - 19/09/19
 ייצוא נתונים מהטבלה