תוצאות חיפוש

נכון ל- 20/02/2020
זמן העדכון מצויין בעמודה המתאימה בטבלת המדדים.
מדדים בהם מצויין "סוף יום" מעודכנים בסיום יום המסחר האחרון.
מדדים - כל מדדי המניות
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןמחזור כולל
(באלפי ₪)

      
שינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.76
1.73
סוף יום
6,330.98
-0.08%
1,782.50
אג"ח להמרה כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
23.47
9.62
סוף יום
1,916.88
1.98%
120.09
אופציות כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-10.32
1.29
סוף יום
25,803.80
-0.84%
1,773.66
ביטוח מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-2.26
-2.93
סוף יום
174,916.13
-1.32%
2,658.12
בנקים מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.93
0.44
סוף יום
55,320.96
-0.25%
804.59
השקעה ואחזקות מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-19.56
-6.29
סוף יום
52,938.42
-0.39%
1,196.79
חיפושי גז ונפט מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
7.45
3.20
סוף יום
83,642.07
0.03%
2,545.58
יתר מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
7.43
3.23
סוף יום
89,301.28
0.04%
2,412.14
יתר מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.07
2.56
סוף יום
1,201,383.63
-0.52%
1,253.71
מניות והמירים כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.06
2.56
סוף יום
1,193,135.77
-0.52%
1,283.56
מניות כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.72
1.35
סוף יום
61,756.04
-0.56%
1,230.70
מסחר ושירותים מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
10.88
7.50
סוף יום
290,825.70
-0.85%
1,598.15
נדל"ן ובינוי מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.07
1.92
סוף יום
1,178,166.17
-0.52%
1,583.52
ת"א All-Share
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-2.45
-3.26
סוף יום
171,582.09
-1.37%
2,542.66
ת"א בנקים-5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
9.52
2.39
סוף יום
402,687.60
-0.04%
427.84
ת"א גלובל-בלוטק
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
7.87
0.72
סוף יום
246,112.03
-0.37%
587.38
ת"א טק - עילית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.16
1.17
סוף יום
1,033,063.39
-0.72%
1,732.16
ת"א סקטור-באלאנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.11
1.93
סוף יום
1,109,493.70
-0.58%
1,666.96
ת"א-125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.48
2.02
סוף יום
808,732.59
-0.52%
1,725.09
ת"א-35
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.35
2.80
סוף יום
808,732.59
-0.47%
3,126.44
ת"א-35 נטו דולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.07
1.95
סוף יום
300,761.11
-0.78%
1,542.87
ת"א-90
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.78
1.73
סוף יום
326,627.06
-0.56%
1,179.18
ת"א-SME150
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
7.48
2.17
סוף יום
25,865.94
-0.04%
644.68
ת"א-SME60
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
9.99
7.10
סוף יום
173,622.45
1.07%
247.33
ת"א-ביומד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
5.72
0
סוף יום
35,052.03
-0.36%
980.43
ת"א-בנייה
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
חיפוש נתונים
    
חיפוש מתקדם