תוצאות חיפוש

נכון ל- 23/01/2020 11:08
זמן העדכון מצויין בעמודה המתאימה בטבלת המדדים.
מדדים בהם מצויין "סוף יום" מעודכנים בסיום יום המסחר האחרון.
מדדים - כל מדדי המניות
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןמחזור כולל
(באלפי ₪)

      
שינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.33
2.33
סוף יום
4,578.49
0.10%
1,775.08
אג"ח להמרה כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
15.78
15.78
סוף יום
2,764.18
4.39%
112.61
אופציות כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-4.89
-4.89
סוף יום
21,694.19
0.47%
1,880.96
ביטוח מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.17
-0.17
סוף יום
209,039.25
0.46%
2,714.90
בנקים מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
5.50
5.50
סוף יום
45,050.82
2.49%
832.81
השקעה ואחזקות מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-3.24
-3.24
סוף יום
52,948.79
-1%
1,439.60
חיפושי גז ונפט מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
6.70
6.70
סוף יום
105,579.70
0.79%
2,527.69
יתר מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
6.62
6.62
סוף יום
111,669.83
0.80%
2,393.97
יתר מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.37
4.37
סוף יום
1,107,433.42
1.07%
1,257.28
מניות והמירים כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.37
4.37
סוף יום
1,100,090.76
1.07%
1,287.29
מניות כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.29
0.29
סוף יום
68,120.61
1.27%
1,225.47
מסחר ושירותים מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
6.06
6.06
סוף יום
300,334.84
1.48%
1,528.70
נדל"ן ובינוי מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
5.58
5.58
11:08
456,596.08
-0.13%
1,604.56
ת"א All-Share
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.19
-0.19
11:08
103,945.80
0.10%
2,604.06
ת"א בנקים-5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
11.62
11.62
11:08
123,565
-0.15%
435.37
ת"א גלובל-בלוטק
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
11.59
11.59
11:08
81,967.03
0%
607.67
ת"א טק - עילית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.84
3.84
11:08
417,695.24
-0.26%
1,773.47
ת"א סקטור-באלאנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.07
4.07
11:08
440,267.10
-0.19%
1,679.25
ת"א-125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.33
3.33
11:08
380,633.97
-0.18%
1,736.23
ת"א-35
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.09
3.09
סוף יום
634,403.76
0.64%
3,118.41
ת"א-35 נטו דולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
5.45
5.45
11:08
59,633.12
-0.23%
1,559.86
ת"א-90
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
6.29
6.29
11:08
70,284.46
-0.13%
1,194.58
ת"א-SME150
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
8.83
8.83
11:08
10,651.33
-0.07%
652.28
ת"א-SME60
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
5.90
5.90
11:08
46,286.89
-0.16%
237.75
ת"א-ביומד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.76
1.76
11:08
244,623.70
-0.29%
1,889.53
ת"א-מעלה
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
חיפוש נתונים
    
חיפוש מתקדם