תוצאות חיפוש

נכון ל- 15/09/2019
זמן העדכון מצויין בעמודה המתאימה בטבלת המדדים.
מדדים בהם מצויין "סוף יום" מעודכנים בסיום יום המסחר האחרון.
מדדים - כל מדדי המניות
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןמחזור כולל
(באלפי ₪)

      
שינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
6.11
-0.47
סוף יום
2,797.28
0.24%
1,606.46
אג"ח להמרה כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
168.40
10.55
סוף יום
525.43
1.37%
97.43
אופציות כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
15.41
4.06
סוף יום
10,079.48
0.02%
2,092.42
ביטוח מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
18.01
1.73
סוף יום
49,657.60
-0.99%
2,500.59
בנקים מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.47
1.64
סוף יום
55,138.98
1.92%
723.65
השקעה ואחזקות מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.19
-3.11
סוף יום
32,805.21
2.22%
1,473.46
חיפושי גז ונפט מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
12.27
1.52
סוף יום
49,302.38
0.37%
2,201.08
יתר מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
12.63
1.52
סוף יום
52,543.67
0.37%
2,086.87
יתר מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
10.09
2.12
סוף יום
359,035.29
-0.15%
1,126.10
מניות והמירים כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
10.05
2.12
סוף יום
355,712.58
-0.15%
1,152.97
מניות כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-2.03
1.19
סוף יום
23,541.56
0.09%
1,118.54
מסחר ושירותים מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
40.88
-2.05
סוף יום
64,307.76
0.20%
1,267.50
נדל"ן ובינוי מניות והמירים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
18.47
1.60
סוף יום
346,063.39
0.20%
1,400.40
ת"א All-Share
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
17.62
1.77
סוף יום
47,854.58
-1.07%
2,415.24
ת"א בנקים-5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
14.62
1.82
סוף יום
77,704.93
0.23%
377.42
ת"א גלובל-בלוטק
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
30.74
1.46
סוף יום
62,858.84
0.36%
507.18
ת"א טק - עילית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
17.44
1.33
סוף יום
248,440.63
0.04%
1,582.20
ת"א סקטור-באלאנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
13.76
2.44
סוף יום
306,410.21
-0.25%
1,516.69
ת"א-125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
9.93
3.02
סוף יום
221,300.25
-0.40%
1,609.16
ת"א-35
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
15.92
3.06
סוף יום
221,300.25
-0.18%
2,833.83
ת"א-35 נטו דולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
25.15
0.96
סוף יום
85,109.96
0.23%
1,322.53
ת"א-90
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
16.73
1.97
סוף יום
107,703.81
0.10%
1,037.35
ת"א-SME150
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
6.08
2.08
סוף יום
22,593.85
0.08%
577.20
ת"א-SME60
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-15.96
4.77
סוף יום
23,223.95
0.68%
232.23
ת"א-ביומד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
11.44
2.68
סוף יום
115,593.53
-0.39%
1,792.13
ת"א-מעלה
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
חיפוש נתונים
    
חיפוש מתקדם