תוצאות חיפוש

נכון ל- 20/02/2020
זמן העדכון מצויין בעמודה המתאימה בטבלת המדדים.
מדדים בהם מצויין "סוף יום" מעודכנים בסיום יום המסחר האחרון.
מדדים - כל מדדי אג"ח
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןמחזור כולל
(באלפי ₪)

      
שינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.15
0.76
סוף יום
3,660,799.43
0.05%
383.04
אג"ח כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.72
0.59
סוף יום
807,153.59
0.09%
352.31
אג"ח כללי - קונצרני
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.21
-0.89
סוף יום
19,386.16
0.19%
254.14
אג"ח מט"חיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.45
0.87
סוף יום
2,853,645.84
0.03%
388.05
אג"ח ממשלתיות כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.15
0.85
סוף יום
1,408,844.10
0.04%
382.45
אג"ח צמודות מדד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.40
0.58
סוף יום
386,027.19
0.05%
392.22
אג"ח צמודות מדד - קונצרני
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.21
-0.89
סוף יום
19,386.16
0.19%
245.81
אג"ח צמודות מט"ח - קונצרני
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.01
0.02
סוף יום
124,750.86
0%
278.76
מק"מ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.84
1.09
סוף יום
1,022,816.92
0.03%
381.37
צמודות מדד - ממשלתיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.23
-0.11
סוף יום
122,806.32
0%
237.74
צמודות מדד - ממשלתיות 0- 2 שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.56
2.57
סוף יום
90,175.89
0.06%
429.19
צמודות מדד - ממשלתיות 10+ שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.06
0.01
סוף יום
428,267.30
0%
279.90
צמודות מדד - ממשלתיות 2- 5 שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.97
0.77
סוף יום
381,567.42
0.01%
384.17
צמודות מדד - ממשלתיות 5- 10 שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.33
1.96
סוף יום
471,743.30
0.04%
409.63
צמודות מדד - ממשלתיות 5+ שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.56
2.57
סוף יום
90,175.89
0.06%
429.09
צמודות מדד -  ממשלתיות +15 שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.19
0.72
סוף יום
1,830,828.92
0.03%
448.84
שקליות ממשלתיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.07
0.04
סוף יום
170,429.89
0.02%
283.58
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.38
0.84
סוף יום
1,660,399.03
0.03%
522.19
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.02
0.04
סוף יום
188,796.90
0%
327.67
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0- 2 שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.26
0.12
סוף יום
369,921.28
-0.02%
449.80
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- 5 שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.52
1.53
סוף יום
1,101,680.86
0.08%
750.41
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.43
2.67
סוף יום
654,691.27
0.17%
633.69
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 10+ שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.18
0.71
סוף יום
446,989.59
0.01%
525.12
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.29
1.83
סוף יום
101,536.80
0.79%
384.84
תל בונד - גלובל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.27
0.71
סוף יום
130,851.92
0.05%
370.02
תל בונד 20
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
חיפוש נתונים
    
חיפוש מתקדם