אג"ח לא ממשלתיות

אג"ח חברות
אג"ח מובנות
תעודות על מטבע
כתבי אופציה לאג"ח
רצף מוסדיים
נש"ר
אג"ח זרות
Today’s market data  |  Data for end of last trading day
נכון ל-02/07/2020
Redemption Date
      
InterestLinkageLast transaction
      
ShTurnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2020
5.70000
לא צמודסוף יום
130.10
-0.50%
97.51
3730397אאורה.ק9
אאורה אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2021
3.90000
לא צמודסוף יום
113.98
0.84%
98.82
3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2024
4.75000
לא צמודסוף יום
93.43
-0.47%
86.35
3730504אארה.ק15
אאורה אגח טו
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2020
3.50000
לא צמודסוף יום
10.84
0%
99
3730421אארה.ק11
אאורה אגח יא
Add Security to the personal fileAdditional details31/07/2023
5.47010
לא צמודסוף יום
0
0%
96.80
3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
Add Security to the personal fileAdditional details01/01/2023
6.30000
לא צמודסוף יום
58.41
0.84%
99.01
3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2024
4.75000
לא צמודסוף יום
1,686.88
0.46%
106.33
1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2025
3.90000
דולרסוף יום
173.55
0.24%
94.94
1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional details31/05/2021
5.00000
לא צמודסוף יום
4,726.44
0%
100
1060128אבלן.ק6
אביב ארלן אגח ו
Add Security to the personal fileAdditional details02/05/2021
5.55000
לא צמודסוף יום
0
0%
103.15
4440087אביב.ק5
אביב בניה אגח 5
Add Security to the personal fileAdditional details15/01/2023
4.80000
לא צמודסוף יום
0
0%
102.44
4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
Add Security to the personal fileAdditional details30/06/2023
7.23707
לא צמודסוף יום
0
0%
97
2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional details10/09/2027
1.69000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
1,027.25
0.51%
4,895,000
1141878אגהנ.ק21
אגוד הנ נדחה כא
Add Security to the personal fileAdditional details10/09/2059
5.30000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
361.98
0.03%
109.95
1115278אגהנ.ק1
אגוד הנ שה נד 1
Add Security to the personal fileAdditional details10/09/2059
2.54000
לא צמודסוף יום
0
0%
100.23
1115286אגהנ.ק2
אגוד הנ שה נד 2
Add Security to the personal fileAdditional details28/03/2021
2.95000
לא צמודסוף יום
68.58
-0.02%
102.23
1131762אגדהנ.ק7
אגוד הנפ אגח ז
Add Security to the personal fileAdditional details02/03/2025
0.95000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
746.78
0.18%
102.37
1139492אגדהנ.ק9
אגוד הנפ אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional details15/09/2022
0.28000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
621.76
0.14%
99.36
1154764אגדה.ק10
אגוד הנפ אגח י
Add Security to the personal fileAdditional details02/04/2024
1.00000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
434.78
0.12%
102.36
1157353אגדה.ק11
אגוד הנפ אגח יא
Add Security to the personal fileAdditional details05/09/2024
1.09000
לא צמודסוף יום
2,065.86
-0.10%
100.95
1160167אגדה.ק12
אגוד הנפ אגח יב
Add Security to the personal fileAdditional details04/07/2021
4.15000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
135.51
-0.02%
107.19
1124080אגדה.ק19
אגוד הנפ התח יט
Add Security to the personal fileAdditional details11/09/2026
2.85000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
303.78
0.73%
5,064,750
1139153אגהנ.ק20
אגוד הנפ נדחה כ
Add Security to the personal fileAdditional details04/12/2026
0.50000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
684
0.24%
100.97
1161538אגדה.ק13
אגוד הנפק אגחיג
Add Security to the personal fileAdditional details01/07/2025
4.65000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
4,869.73
0.49%
99.80
1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional details01/09/2027
2.85000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
2,359.97
0.32%
91.10
1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 Export Data 
   Additional Columns