אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 16/01/2022
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
27,504.92
0%
105.50
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.09
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
24,020.90
-0.77%
160.60
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.73
01/03/20260.50000לא צמודסוף יום
20,107.37
-0.36%
99.47
1174697ממשק0226
ממשל שקלית 0226
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.05
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
17,483.92
-0.02%
108.44
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.33
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
30,378.54
-0.15%
110.50
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.85
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
22,612.92
-0.40%
107.44
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.23
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
58,238.51
-0.50%
99
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.37
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
80,735.55
-0.84%
128.86
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.55
30/04/20250.50000לא צמודסוף יום
29,830.16
-0.24%
100.20
1162668ממשק0425
ממשל שקלית 0425
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.44
30/04/20321.30000לא צמודסוף יום
54,477.98
-0.60%
99
1180660ממשק0432
ממשל שקלית 0432
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.98
31/05/20371.50000לא צמודסוף יום
8,880.16
-0.96%
94.63
1166180ממשק0537
ממשל שקלית 0537
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.02
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
32,961.48
-0.01%
100.74
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.12
31/07/20230.15000לא צמודסוף יום
22,837.47
-0.08%
100.11
1167105ממשק0723
ממשל שקלית 0723
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.63
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
32,286.14
-0.31%
104.68
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.03
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
23,463.23
-0.50%
108.55
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.44
31/10/20240.40000לא צמודסוף יום
23,968.88
-0.23%
99.97
1175777ממשק1024
ממשל שקלית 1024
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.76
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
26,131.70
-0.36%
127.05
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.01
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
9,125.19
-0.02%
101.24
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.22
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
49,241.42
-0.11%
102.58
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון