אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 19/09/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
129,159.81
0%
104.93
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.19
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
46,248.34
0.03%
100.74
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.28
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
18,272.82
0.03%
115.80
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.98
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
79,819.59
-0.31%
166.51
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.37
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
19,354.71
-0.01%
115.60
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.46
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
43,983.05
-0.04%
116.51
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.86
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
155,407.42
-0.16%
109.20
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.26
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
108,185.28
-0.59%
132.10
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.20
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
53,056.93
0.06%
101.68
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.31
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
30,959.75
0.02%
101.35
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.66
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
47,174.32
-0.08%
106.42
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.02
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
442,393.54
-0.08%
112.70
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.77
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
96,868.23
-0.08%
143.33
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.33
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
15,517.57
0%
103.92
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.42
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
19,379.01
-0.06%
105.69
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון