אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 14/10/2021
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
26,166.79
0.01%
105.49
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.98
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
62,947.09
0.56%
162.20
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.52
01/03/20260.50000לא צמודסוף יום
276,878.54
0.09%
100.19
1174697ממשק0226
ממשל שקלית 0226
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.03
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
75,118.57
0.03%
108.46
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.22
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
96,850.18
0.02%
110.69
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.64
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
143,074.39
0.15%
108.36
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.11
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
251,834.60
0.30%
99.67
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.27
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
69,136.58
0.73%
130.30
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.37
30/04/20250.50000לא צמודסוף יום
96,954.20
-0.06%
100.68
1162668ממשק0425
ממשל שקלית 0425
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.35
30/04/20321.30000לא צמודסוף יום
15,626.92
0.20%
99.59
1180660ממשק0432
ממשל שקלית 0432
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.84
31/05/20371.50000לא צמודסוף יום
85,582.87
0.56%
96
1166180ממשק0537
ממשל שקלית 0537
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.02
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
51,069.88
0.04%
100.77
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.12
31/07/20230.15000לא צמודסוף יום
115,761.01
0.01%
100.08
1167105ממשק0723
ממשל שקלית 0723
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.41
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
271,057.10
0.03%
105.35
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.87
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
103,332.01
0.23%
109.37
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.28
31/10/20240.40000לא צמודסוף יום
266,680.97
0.04%
100.52
1175777ממשק1024
ממשל שקלית 1024
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.54
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
302,134.83
0.10%
134.30
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.01
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
21,390.98
0.01%
102.49
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.16
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
12,055.80
0.04%
104.16
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון