אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 18/07/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.28
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
15,548.50
-0.01%
104.84
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.34
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
32,162.71
0.03%
100.47
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.50
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
123,109.93
-0.02%
115.12
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.39
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
50,699.26
0.07%
156.22
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.64
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
108,537.88
-0.04%
114.42
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.78
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
106,306.94
-0.07%
114.80
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.22
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
107,357.42
-0.12%
106.30
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.74
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
17,731.97
-0.05%
120.60
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.37
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
21,166.70
0.02%
101.34
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.55
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
7,043.66
-0.07%
100.68
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
53,934.72
-0.09%
105.97
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.43
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
139,113.74
-0.06%
108.81
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.13
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
95,559.78
-0.09%
140.06
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.60
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
20,541.84
-0.01%
102.95
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.73
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
38,310.12
-0.08%
104.25
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון