אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 24/04/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.37
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
14,796.63
-0.04%
104.70
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.56
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
78,844.22
0.01%
100.01
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.73
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
9,292.31
-0.03%
114.30
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.69
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
4,977.74
0.24%
148.64
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.96
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
6,259.94
0.04%
112.95
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.12
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
7,948.19
0.07%
112.81
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.61
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
51,925.82
0.08%
103.01
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.01
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
21,466.54
0.21%
114.03
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.57
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
12,355.91
0.02%
100.84
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/05/20192.25000לא צמודסוף יום
25,237.81
0%
102.24
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.37
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
41,877.20
0.09%
103.41
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.81
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
97,917.06
0.16%
105.04
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.49
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
62,239.69
0.12%
136.65
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.89
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
7,320.76
0.19%
101.77
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.09
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
8,731.45
0.07%
102.43
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון