אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 02/07/2020
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
9,019.44
0.01%
100.50
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.04
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
20,916.42
0.01%
110.95
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.33
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
56,245.01
0.08%
180
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.13
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
86,648.88
0.03%
112.36
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.21
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
35,489.32
0.03%
114.17
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.42
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
48,829.08
0.06%
110.99
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.63
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
125,530.59
0.15%
103.76
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.56
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
73,348.32
0.19%
148.50
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.02
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
13,815.80
0%
100.98
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.28
30/04/20250.50000לא צמודסוף יום
169,475.27
0%
101.12
1162668ממשק0425
ממשל שקלית 0425
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.19
31/05/20371.50000לא צמודסוף יום
130,895.10
0.11%
104.79
1166180ממשק0537
ממשל שקלית 0537
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.08
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
23,804.29
0.01%
102.08
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.30
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
35,721.64
0.04%
108.91
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.53
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
42,671.88
0.14%
115.54
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.37
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
64,035.44
0.09%
140.93
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.11
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
7,052.89
0.04%
103.49
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.18
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
66,208.39
0.03%
105.37
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון