אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 22/07/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.29
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
12,856.54
0%
104.84
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.33
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
51,128.96
0.01%
100.49
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.48
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
107,923.81
0%
115.18
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.35
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
195,387.05
0.42%
157.11
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.63
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
49,535.51
0.03%
114.50
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.76
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
89,517.59
0.06%
114.89
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.18
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
89,616.39
0.18%
106.60
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.70
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
198,301.23
0.56%
121.44
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.36
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
30,370.68
0.01%
101.35
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.54
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
16,336.86
0%
100.62
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.97
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
16,739.70
0.11%
106.14
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.39
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
187,382.99
0.26%
109.16
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.10
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
138,638.65
0.10%
140.38
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.58
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
13,073.52
0.07%
103.03
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.72
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
119,301.10
0.05%
104.31
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון