אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 16/09/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
34,635.18
-0.02%
104.93
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.19
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
54,925.97
-0.03%
100.74
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.30
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
32,839.84
-0.05%
115.75
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.02
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
138,609.44
0.17%
165.65
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.38
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
48,589.83
-0.03%
115.54
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.49
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
85,196.68
-0.02%
116.35
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.90
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
50,173.98
0.02%
108.94
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.29
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
43,391.14
0.18%
131.34
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.20
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
26,264.52
-0.01%
101.67
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.33
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
130,569.45
0%
101.30
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.70
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
122,746.93
0%
106.19
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.07
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
224,912.75
0.05%
112.28
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.82
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
45,255.79
0%
142.95
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.35
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
123,248.53
-0.04%
103.87
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.45
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
101,356.97
-0.01%
105.56
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון