אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 13/11/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
86,029.16
-0.01%
104.99
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
24,863.53
0.03%
100.88
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
115,741.48
-0.01%
116.04
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
117,943.28
0.17%
170.70
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
122,071.61
0.06%
115.83
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
136,061.54
0.04%
116.69
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
68,461.46
0.12%
109.73
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
39,732.87
0.25%
99.49
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
135,901.94
0.38%
135.75
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
45,405.62
0%
101.83
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
12,328.33
0.02%
101.60
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
249,676.61
0.10%
106.70
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
228,068.71
0.18%
111.24
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
109,129.09
0.08%
137.51
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
51,820.04
0%
104.07
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
82,239.88
0.05%
105.85
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון