אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 21/02/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.29
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
54,443.41
0.01%
104.71
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.49
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
162,370.77
0%
100.05
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.75
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
131,360.35
-0.02%
114.10
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.90
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
227,813.37
-0.34%
143.40
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
28/02/20196.00000לא צמודסוף יום
0
0%
105.98
1110907ממשק0219
ני"ע המושעה מן המסחר ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.04
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
100,336.46
-0.10%
116.66
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.27
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
255,678.75
-0.22%
115.54
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.80
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
335,851.97
-0.24%
103.30
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.21
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
44,802.32
-0.34%
113.26
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.54
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
49,258.38
0%
101.82
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/05/20192.25000לא צמודסוף יום
127,676.64
0.01%
102.21
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.58
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
107,907.57
-0.29%
101.90
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.01
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
550,502.94
-0.24%
102.94
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.69
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
126,479.49
-0.28%
134.55
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.96
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
101,832.55
-0.10%
101.36
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.20
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
264,343.63
-0.17%
101.72
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון