אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 25/02/2021
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.02
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
39,128.20
-0.01%
105.48
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.93
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
204,974.43
-0.39%
161.50
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.19
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
139,523.44
-0.03%
112.33
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.25
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
48,397.63
-0.04%
114.17
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.71
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
253,835.66
-0.11%
109.48
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.17
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
771,013.59
-0.24%
99.46
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.25
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
418,631.08
-0.59%
132.72
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
1,319.14
-0.01%
101.01
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.42
30/04/20250.50000לא צמודסוף יום
142,209.03
-0.15%
100.75
1162668ממשק0425
ממשל שקלית 0425
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.84
31/05/20371.50000לא צמודסוף יום
307,885.65
-0.56%
96.42
1166180ממשק0537
ממשל שקלית 0537
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.11
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
28,502.05
-0.03%
101.34
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.20
31/07/20230.15000לא צמודסוף יום
127,549.54
-0.04%
99.97
1167105ממשק0723
ממשל שקלית 0723
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.44
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
157,804.78
-0.14%
106.70
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.95
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
336,112.31
-0.09%
110.40
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.59
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
264,089.95
-0.16%
133.54
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.17
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
142,378.61
-0.05%
102.20
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.22
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
24,639.75
-0.01%
103.88
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון