אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 21/10/2021
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
57,233.38
-0.01%
105.51
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.06
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
85,609.56
-0.33%
160.59
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.67
01/03/20260.50000לא צמודסוף יום
229,321.49
-0.29%
99.54
1174697ממשק0226
ממשל שקלית 0226
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.06
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
27,651.45
-0.03%
108.41
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.24
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
98,552.59
-0.05%
110.63
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.80
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
146,657.94
-0.28%
107.50
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.22
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
222,435.62
-0.32%
98.82
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.37
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
133,697.17
-0.48%
128.13
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.47
30/04/20250.50000לא צמודסוף יום
130,612.48
-0.14%
100.36
1162668ממשק0425
ממשל שקלית 0425
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.44
30/04/20321.30000לא צמודסוף יום
125,927.35
-0.14%
98.66
1180660ממשק0432
ממשל שקלית 0432
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.96
31/05/20371.50000לא צמודסוף יום
51,965.40
-0.57%
94.46
1166180ממשק0537
ממשל שקלית 0537
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
2,878.45
-0.01%
100.75
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.14
31/07/20230.15000לא צמודסוף יום
342,424.60
-0.04%
100.05
1167105ממשק0723
ממשל שקלית 0723
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.55
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
89,587.20
-0.19%
104.81
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
158,554.13
-0.31%
108.46
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.40
31/10/20240.40000לא צמודסוף יום
17,735.52
-0.12%
99.98
1175777ממשק1024
ממשל שקלית 1024
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.69
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
56,862.96
-0.27%
127.22
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.03
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
3,474.72
-0.01%
102.47
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.17
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
75,358.66
-0.01%
104.14
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון