המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-13/08/2020
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.41
11.71%
22.90
3730520אאורה.א6
אאורה אפ 6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8.30
-2.66%
9,763
1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
99.50
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
59.40
0.08%
118.80
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
13.30
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.80
0.05%
19,990
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
37.69
0.93%
688.10
1167600אמו.אק10
אמות אפ 10 לאגח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
632.92
-6.11%
662.60
1158922אנרג.א3
אנרג'יקס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
95.58
-4.76%
64
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
356.26
0.10%
98.80
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
19.96
4.15%
102.90
7700289אקסל.א9
אקסל אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
29.56
0.12%
4,135
1158229ביג.א5
ביג אפ 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.12
-0.38%
103.60
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.06
-14.29%
1.20
1166511גלאק.א17
גלוב אקספ אפ 17
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5.10
52.67%
22.90
1166529גלאק.א18
גלוב אקספ אפ 18
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
42.11
-0.29%
104.50
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
20.10
1161744דאנא.א1
די.אן.איי אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
936.11
1.45%
48.90
1138882דלקב.ה33
דלק קב אג לג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
17.05
4.53%
517.40
1166321דלקב.א8
דלק קבוצה אפ 8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
87.31
2.64%
1,021
1167816דלקב.א9
דלק קבוצה אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
154.60
5.11%
1,418
1167824דלקב.א10
דלק קבוצה אפ 10
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
125.29
6.25%
1,412
1167832דלקב.א11
דלק קבוצה אפ 11
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
65.95
2.26%
1,808
1167840דלקב.א12
דלק קבוצה אפ 12
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.13
17.24%
3.40
1160712דקמא.א2
דקמא קפיטל אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3.95
-37.84%
2.30
1157239הזיש.א8
הזדמנות יהש אפ8
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות