המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-13/06/2019
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.07
0.78%
103.30
3730405אארה.ה13
לני"ע מונה עושה שוק אאורה אג יג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
13.50
1140706אופל.א3
אופל בלאנס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
106.80
2650125ארב.ה6-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אורביט אג ו-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
131.30
1136043אילד.א3
אי.אל.די. אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
13.86
0.41%
99
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
248.74
5.57%
606.20
1142348אנקר.א3
אינטרקיור אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
195
1142090אנפר.א1
אינפימר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.37
-0.50%
98.90
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
5
1155654אלמד.א8
אליום מדיקל אפ8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.24
0%
17.30
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
9,227
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
388.80
1147768אמות.א9
אמות אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
239
7200082אנל.ה4-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אנלט אנר אג ד-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
30.70
7200124אנלט.א2
הפסקת מסחר קצובה ארוכה אנלייט אנר אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
56
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
21.14
1.12%
27
1151091אפלפ.א3
אפולו אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,920.92
-0.29%
102.30
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
126.70
3100229ארק.ה8-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. ארקו אג ח-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
141.77
4.13%
1,185
1158229ביג.א5
ביג אפ 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
37.37
0.94%
96.40
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
67.10
1143494ברנמ.א1
ברנמילר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
18.20
4940045גדמ.א3-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם אפ3-ש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
31.90
-16.42%
33.60
1158120גלאק.א16
גלוב אקספ אפ 16
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
11.09
-17.78%
3.70
1157767גנרש.א1
ג'נריישן קפ אפ1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
16.15
0%
99.40
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות