המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-19/09/2019
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
105.30
3730405אארה.ה13
לני"ע מונה עושה שוק אאורה אג יג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
83.46
-28.57%
7.50
1140706אופל.א3
אופל בלאנס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
18.11
0%
106
2650125ארב.ה6-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אורביט אג ו-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
96.80
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
87.40
1142090אנפר.א1
אינפימר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
171.58
0.30%
100.90
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
12.50
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
6,529
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.16
-4.12%
675
1147768אמות.א9
אמות אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
46.60
1.79%
159.50
1158922אנרג.א3
אנרג'יקס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
48
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.15
-38.65%
10
1151091אפלפ.א3
אפולו אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
71.44
-0.29%
102.10
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
55.15
0%
110.30
3100229ארק.ה8-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. ארקו אג ח-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5.43
-0.13%
5,961
1158229ביג.א5
ביג אפ 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.44
-4.59%
10.40
2490118בנט.א1
ביונדטיים אפ1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5.21
-20%
4
2490126בנט.א2
ביונדטיים אפ2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
13.87
-0.31%
98
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
67.20
1143494ברנמ.א1
ברנמילר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.89
-19.61%
4.10
1157767גנרש.א1
ג'נריישן קפ אפ1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
661.77
-0.92%
107.70
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,721.98
0.54%
92.80
1138882דלקב.ה33
דלק קב אג לג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6.60
-21.21%
2.60
1157213הזיש.א6
הזדמנות יהש אפ6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
18.60
1157221הזיש.א7
הזדמנות יהש אפ7
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.10
0%
34
1157239הזיש.א8
הזדמנות יהש אפ8
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות