המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-20/02/2020
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
104.70
3730405אארה.ה13
לני"ע מונה עושה שוק אאורה אג יג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3.45
53.52%
1,500
1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
101
2650125ארב.ה6-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אורביט אג ו-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
183.37
0%
100.10
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
112.60
0.34%
119.60
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
11
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
38.61
-4.62%
13,000
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
364.65
6.23%
409.20
1158922אנרג.א3
אנרג'יקס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
30.20
2.47%
8.30
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
49.06
0%
102.20
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8.30
-0.98%
110.60
3100229ארק.ה8-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. ארקו אג ח-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
54.24
-9.52%
14,250
1158229ביג.א5
ביג אפ 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
16.06
0.69%
101.80
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
36.90
1143494ברנמ.א1
ברנמילר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
552.97
26.26%
22.60
7700289דלמ.א9
דולומיט אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
56.36
-0.76%
117
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
43.10
1161744דאנא.א1
די.אן.איי אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,875.09
-0.10%
96.40
1138882דלקב.ה33
דלק קב אג לג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
12.50
1160712דקמא.א2
דקמא קפיטל אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
1.70
1157221הזיש.א7
הזדמנות יהש אפ7
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1.16
23.33%
3.70
1157239הזיש.א8
הזדמנות יהש אפ8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
46.20
1139005הכשע.א6
הכשרה התחש אפ6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
90.10
1141100משבי.ה5
המשביר 365 אג ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
8.90
4860086ובקס.א1
וויי בוקס אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4
0%
39.80
4860128ובקס.א2
וויי בוקס אפ 2
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות