המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-23/07/2019 07:27
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס108.80
3730405אארה.ה13
לני"ע מונה עושה שוק אאורה אג יג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס32.10
1140706אופל.א3
אופל בלאנס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
2650125ארב.ה6-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אורביט אג ו-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס97
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס195
1142090אנפר.א1
אינפימר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס94.60
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס2
1155654אלמד.א8
אליום מדיקל אפ8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס13.90
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס7,764
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס491.90
1147768אמות.א9
אמות אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס247.50
7200082אנל.ה4-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אנלט אנר אג ד-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס62.50
1158922אנרג.א3
אנרג'יקס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
1151091אפלפ.א3
אפולו אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס101
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
3100229ארק.ה8-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. ארקו אג ח-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
1158229ביג.א5
ביג אפ 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
1143494ברנמ.א1
ברנמילר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
4940045גדמ.א3-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם אפ3-ש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
1157767גנרש.א1
ג'נריישן קפ אפ1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
1138882דלקב.ה33
דלק קב אג לג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
1157213הזיש.א6
הזדמנות יהש אפ6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
 
1157221הזיש.א7
הזדמנות יהש אפ7
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות