המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-21/10/2021
מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים28/12/20234.50000לא צמודסוף יום
29.58
0.09%
107
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/03/202210.00000לא צמודסוף יום
573.01
0.68%
118.50
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/20261.20000לא צמודסוף יום
10.33
0.84%
96.30
1172956אלומ.ה4
לני"ע מונה עושה שוק אלומיי אג ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/09/20280.75000לא צמודסוף יום
6.05
0.98%
102.60
7200249אנלט.ה3
לני"ע מונה עושה שוק אנלייט אנר אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/08/20270.25000לא צמודסוף יום
0
0%
96.10
1168483אנרג.ה2
לני"ע מונה עושה שוק אנרג'יקס אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/20232.45000לא צמודסוף יום
76.34
0.10%
103
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים02/08/20263.00000לא צמודסוף יום
84.75
-0.47%
105.80
2860237ברן.ה3
לני"ע מונה עושה שוק ברן אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים15/10/20233.00000לא צמודסוף יום
19.14
0.17%
174.30
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10/01/20223.82358לא צמודסוף יום
3,291.81
0.10%
100.70
1138882דלקב.ה33
דלק קב אג לג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/06/20236.60400לא צמודסוף יום
116.05
-1.08%
101.10
1141100משבי.ה5
המשביר 365 אג ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/20241.50000לא צמודסוף יום
747.57
-0.46%
107.20
8230294חגג.ה10
לני"ע מונה עושה שוק חג'ג' אג י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/20235.50000דולרסוף יום
81.18
-0.59%
84.50
1140888חלל.ה17
חלל תקש אג יז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/01/20224.75000לא צמודסוף יום
13.80
-0.70%
98.60
4620308טגדר.ה1
לני"ע מונה עושה שוק טוגדר אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/01/20243.50000לא צמודסוף יום
0.27
0%
107.20
1166842יונב.ה1
לני"ע מונה עושה שוק יוניבו אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/07/20273.60000לא צמודסוף יום
0
0%
98.30
4730180לוזנ.ה9
לני"ע מונה עושה שוק לוזון קב אג ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/20234.50000לא צמודסוף יום
0
0%
152
2000164ליעפ.ה3
לני"ע מונה עושה שוק לוינסקי אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/20212.00000לא צמודסוף יום
8.40
0%
159
6420129לפדת.ה1
לני"ע מונה עושה שוק לפידות קפט אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/03/20240.30000מדד המחירים לצרכןסוף יום
84.43
0%
102.10
1158955מגרט.ה1
לני"ע מונה עושה שוק מגוריט אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/20245.00000דולרסוף יום
859.37
2.43%
135
3450392מדע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק מודיעין יהש אגא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/06/20261.50000לא צמודסוף יום
1.19
0.42%
118.60
1167303מרהש.ה1
לני"ע מונה עושה שוק מור השקעות אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/03/20253.00000לא צמודסוף יום
13.14
0.30%
101.30
5440268מדאס.ה1
לני"ע מונה עושה שוק מידאס אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/09/20264.50000לא צמודסוף יום
2.69
0.88%
103.40
1177823סטקם.ה3
לני"ע מונה עושה שוק סאטקום מער אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/01/20236.00000דולרסוף יום
0
0%
88.60
1138767סטקם.ה6
לני"ע מונה עושה שוק סאטקום מער אג ו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים25/01/20293.00000דולרסוף יום
0
0%
139.60
1169648פטקס.ה2
לני"ע מונה עושה שוק פטרוטקס אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/10/20214.50000לא צמודסוף יום
0
0%
126.60
1136498פרדנ.ה7
ני"ע המושעה מן המסחר לני"ע מונה עושה שוק פרידנזון אג ז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/06/20263.00000לא צמודסוף יום
24.42
0%
95.80
1179266פרים.ה1
לני"ע מונה עושה שוק פריים אנר אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים15/05/20284.14932לא צמודסוף יום
88.02
-0.25%
118.90
1169721פתאל.ה1
לני"ע מונה עושה שוק פתאל החזק אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/01/20232.90000לא צמודסוף יום
0
0%
101.10
1142769רבל.ה2
לני"ע מונה עושה שוק רבל אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים14/07/20234.50000לא צמודסוף יום
39.88
-0.14%
145
5390216רשטן.ה1
לני"ע מונה עושה שוק רוטשטיין אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/20213.00000לא צמודסוף יום
0
0%
102.50
7960032תא.הר2-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. תיא אג רכיש ב-ס
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות