סקירה יומית

שינויים במדדים נתונים עיקריים שוק הנגזרים התנודות הבולטות
כללי
מניות והמירים
אג"ח ומק"מ
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-19/09/2019
שינויים במדדים
שינוי (%)מדד נעילהשם המדד
0.32%
1,132.54
מניות והמירים כללי
0.24%
1,403.65
ת"א All-Share
0.44%
1,556.20
ת"א-רימון
0.30%
1,621.49
ת"א-35
0.76%
2,868.92
ת"א-35 נטו דולר
0.34%
1,528.07
ת"א-125
0.55%
1,598.71
ת"א סקטור-באלאנס
0.46%
1,333.20
ת"א-90
0.09%
571.02
ת"א-SME60
0.18%
1,037.16
ת"א-SME150
0.10%
1,294.58
ת"א-צמיחה
0.56%
1,940.92
תל-דיב
0.44%
1,465.21
ת"א-תעשייה
0.40%
1,867.48
ת"א-פמילי
0.30%
378.48
ת"א גלובל-בלוטק
0.31%
513.12
ת"א טק - עילית
0.66%
783.11
ת"א-טכנולוגיה
0.01%
229.84
ת"א-ביומד
0.14%
2,210.92
ת"א-פיננסים
-0.03%
2,448.19
ת"א בנקים-5
0.08%
1,864.30
ת"א ביטוח-פלוס
-0.72%
909.99
ת"א-נפט וגז
0.84%
900.04
ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע
1.24%
750.20
ת"א-נדל"ן
0.51%
1,817.87
ת"א-מעלה
0%
2,078.94
יתר מניות והמירים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד