סקירה יומית

שינויים במדדים נתונים עיקריים שוק הנגזרים התנודות הבולטות
כללי
מניות והמירים
אג"ח ומק"מ
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-19/09/2019
שינויים במדדים
שינוי (%)מדד נעילהשם המדד
-0.04%
372.69
אג"ח כללי
-0.08%
366.87
צמודות מדד - ממשלתיות
-0.09%
437.03
שקליות ממשלתיות
-0.10%
506.30
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
0%
283.21
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
0.02%
358.04
תל בונד-מאגר
0.03%
367.07
תל בונד 20
0.06%
339.07
תל בונד 40
0.04%
354.09
תל בונד 60
0.09%
358.48
תל בונד צמודות-יתר
0.05%
355.13
תל בונד צמודות
0%
341.09
תל בונד-צמודות 0-3
0.01%
351.85
תל בונד-צמודות 3-5
0.12%
368.21
תל בונד-צמודות 5-15
0.14%
366.26
תל בונד-תשואות
0.13%
352.52
תל בונד-צמודות A
0.04%
356.23
תל בונד-צמודות AA-AAA
0.04%
366.83
תלבונד-תשואות שקל
0.02%
378.44
תל בונד-שקלי A
0.02%
395.33
תל בונד-שקלי AA-AAA
0.10%
361.87
תל בונד צמודות-נדל"ן
-0.01%
365.38
תל בונד - גלובל
-0.02%
329.31
תל בונד צמודות-בנקים
0.06%
387.12
אג"ח צמודות מדד - קונצרני
-0.02%
399.78
תל בונד שקלי-בנקים וביטוח
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד