סקירה יומית

שינויים במדדים נתונים עיקריים שוק הנגזרים התנודות הבולטות
כללי
מניות והמירים
אג"ח ומק"מ
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-23/07/2019 08:09
שינויים במדדים
שינוי (%)מדד אחרוןשם המדד
 
מדד בסיס355.83
תל בונד-מאגר
 
מדד בסיס364.48
תל בונד 20
 
מדד בסיס338.38
תל בונד 40
 
מדד בסיס352.45
תל בונד 60
 
מדד בסיס357.86
תל בונד צמודות-יתר
 
מדד בסיס353.77
תל בונד צמודות
 
מדד בסיס343.54
תל בונד-צמודות 0-3
 
מדד בסיס351.32
תל בונד-צמודות 3-5
 
מדד בסיס363.66
תל בונד-צמודות 5-15
 
מדד בסיס366.53
תל בונד-תשואות
 
מדד בסיס353.11
תל בונד-צמודות A
 
מדד בסיס354.40
תל בונד-צמודות AA-AAA
 
מדד בסיס359.99
תלבונד-תשואות שקל
 
מדד בסיס374.60
תל בונד-שקלי A
 
מדד בסיס389.85
תל בונד-שקלי AA-AAA
 
מדד בסיס358.68
תל בונד צמודות-נדל"ן
 
מדד בסיס353.77
תל בונד - גלובל
 
מדד בסיס330.28
תל בונד צמודות-בנקים
 
מדד בסיס393.61
תל בונד שקלי-בנקים וביטוח
 
מדד בסיס382.10
תל בונד-שקלי
 
מדד בסיס388.91
תל בונד-שקלי 0-3
 
מדד בסיס381.44
תל בונד-שקלי 3-5
 
מדד בסיס382.23
תל בונד-שקלי 5-15
 
מדד בסיס387.50
תל בונד שקלי-50
 
מדד בסיס337.06
תל בונד ר.משתנה
 
מדד בסיס355.91
תל בונד-לא צמודות
 
מדד בסיס353.22
תל בונד-צמודות מעלה
 
מדד בסיס389.24
תל בונד-שקלי מעלה
 
מדד בסיס351.35
תל בונד-דולר
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד