שינויים במספרי ני"ע של תעודות סל

בעמודה האחרונה בטבלה מוצג קישור אל קובץ CSV (מכווץ בקובץ ZIP) עם נתוני סוף-יום משנת 2000 או מתחילת מסחר (המאוחר מביניהם) של נייר הערך הישן ועד יום המסחר האחרון של נייר הערך.

שם ני"ע חדש הינו שם הנייר ביום שינוי שם הנייר ואינו בהכרח שם הנייר הנוכחי.

לחיפוש נתוני מסחר עבור ניירות ערך מחוקים נוספים, לחצו כאן.

 

 

מספר ני"ע קודם

שם ני"ע קודם

מספר ני"ע  חדש

שם ני"ע חדש

תאריך  שינוי מספר ני"ע

קישור

1

1088152

פסגות דולר אגח א'

1129139

פסגמ פקדון דולר א

7.7.2013

להורדת קובץ

2

1088905

קסםמכ א תא 100

1117266

קסםסמ 33 תא 100

3.1.2010

להורדת קובץ

3

1088913

קסםמכ ב תלטק 15

1117274

קסםסמ 34 תלטק 15

3.1.2010

להורדת קובץ

4

1089390

קסםמכ ג אירו 50

1117282

קסםסמ 35 אירו 50

3.1.2010

להורדת קובץ

5

1089481

פסגות מטחדולר א

1129006

פסגות מטחדולר א

7.7.2013

להורדת קובץ

6

1089499

פסגות מטחאירו ב

1129030

פסגות מטחאירו ב

7.7.2013

להורדת קובץ

7

1089515

מבט סל א ת"א 25

1125319

מיטבמ א ת"א 25

1.1.2012

להורדת קובץ

8

1089549

קסם מוצר א תא75

1117241

קסם סמ 31 תא75

3.1.2010

להורדת קובץ

9

1089671

קסםמכ ד בנקים

1117290

קסםסמ 36 בנקים

3.1.2010

להורדת קובץ

10

1089689

קסםמכ ה דאוגונס

1117308

קסםסמ 37דאוגונס

3.1.2010

להורדת קובץ

11

1089911

פסגמ יורו אגח ב

1129147

פסגמ פקדון יורו ב

7.7.2013

להורדת קובץ

12

1089986

קסםמכ ו ניקיי

1117316

קסםסמ 38 ניקיי

3.1.2010

להורדת קובץ

13

1090091

מבטבנלמ א ספ500

1125343

מיטבמ א ספ500

1.1.2012

להורדת קובץ

14

1090612

קסםמכ ז ספ 500

1117324

קסםסמ ז 39 500

3.1.2010

להורדת קובץ

15

1090802

תכלית דולר אגחא

1128966

תכלית דולר א

7.7.2013

להורדת קובץ

16

1090828

פסגמ רבעון אגח א

1128891

פסגמ רבעון א

7.7.2013

להורדת קובץ

17

1090885

קסם מדד ב פוטס

1116896

קסם סמ 2 פוטס

3.1.2010

להורדת קובץ

18

1090893

קסם מדד ג נסדק

1116904

קסם סמ 3 נסדק

3.1.2010

להורדת קובץ

19

1090984

מבט חול א נסדק

1125335

מיטבמח א נסדק

1.1.2012

להורדת קובץ

20

1090992

עדן דולר אגח ג

1129071

עדן דולר ג

7.7.2013

להורדת קובץ

21

1091271

קסם ג'מבו אגח א

1128909

קסם ג'מבו א

7.7.2013

להורדת קובץ

22

1091289

קסם מדד ד דקס

1116912

קסםסמ 4 דקס

3.1.2010

להורדת קובץ

23

1091495

מבט סל ב ת"א100

1125327

מיטבמ ב תא 100

1.1.2012

להורדת קובץ

24

1091610

קסם מדד ה סין

1116920

קסםסמ 5 סין

3.1.2010

להורדת קובץ

25

1092014

קסם מדד ו יתר50

1116938

קסםסמ 6 יתר50

3.1.2010

להורדת קובץ

26

1092022

קסםמדד ז נדלן15

1116946

קסםסמ 7 נדלן15

3.1.2010

להורדת קובץ

27

1092030

קסםמדד ח פננס15

1116953

קסםסמ 8 פננס15

3.1.2010

להורדת קובץ

28

1092063

מבטפנ א פננסים

1125350

מיטבמ א פיננסים

1.1.2012

להורדת קובץ

29

1092071

מבט פנ ב יתר 50

1125368

מיטבמ ב יתר 50

1.1.2012

להורדת קובץ

30

1092311

קסם מוצר ב מעלה

1117258

קסםסמ 32 מעלה

3.1.2010

להורדת קובץ

31

1093152

קסם מדד א שחר

1116961

קסם סמ 1 שחר

3.1.2010

להורדת קובץ

32

1093178

מיטב א שקל

1125228

מיטב א שקל

1.1.2012

להורדת קובץ

33

1093400

קסםסל ג שורטנסד

1117068

קסםסמ 1 שורטנסד

3.1.2010

להורדת קובץ

34

1093418

קסםסל ד שורטספ5

1117076

קסםסמ 2 שורטספ

3.1.2010

להורדת קובץ

35

1093699

פז פקדון טורק א

1129089

פז פקדון טורק א

7.7.2013

להורדת קובץ

36

1093707

פז פקדון הנגר ב

1129097

פז פקדון הנגר ב

7.7.2013

להורדת קובץ

37

1093848

תכלית מטבע לשט א

1129055

תכלית מטבע לשט א

7.7.2013

להורדת קובץ

38

1093855

תכלית מטבע ארו ב

1129063

תכלית מטבע ארו ב

7.7.2013

להורדת קובץ

39

1093962

קסם סל ו ת"א25

1116979

קסםסמ 9 ת"א25

3.1.2010

להורדת קובץ

40

1093970

קסם סל ז ראסל

1116987

קסםסמ 10 ראסל

3.1.2010

להורדת קובץ

41

1093996

קסם סל ט מז-אר

1116995

קסםסמ 12 מז-אר

3.1.2010

להורדת קובץ

42

1094002

קסם סל י הודו

1117019

קסםסמ 13 הודו

3.1.2010

להורדת קובץ

43

1094028

קסם סל ח צמוד

1117001

קסםסמ 11 צמוד

3.1.2010

להורדת קובץ

44

1094788

פז פקדון2 פזו א

1129105

פז פקדון2 פזו א

7.7.2013

להורדת קובץ

45

1094796

קסם סל יא לטיני

1117027

קסםסמ 14 לטיני

3.1.2010

להורדת קובץ

46

1095546

פסגמ דולר א

1129113

פסגמ דולר א

7.7.2013

להורדת קובץ

47

1095553

פסגמ  אירו ב

1129121

פסגמ  אירו ב

7.7.2013

להורדת קובץ

48

1095603

קסם סל יב קוראה

1117035

קסם סמ 15 קוראה

3.1.2010

להורדת קובץ

49

1095611

קסם סל יג רוסיה

1117043

קסם סמ 16 רוסיה

3.1.2010

להורדת קובץ

50

1095629

קסם סל יד טיואן

1117050

קסם סמ 17 טיואן

3.1.2010

להורדת קובץ

51

1098276

קסם מטבע דולר א

1128917

קסם מטבע דולר א

7.7.2013

להורדת קובץ

52

1098284

קסם מטבע יורו ב

1128925

קסם מטבע יורו ב

7.7.2013

להורדת קובץ

53

1099019

קסםעו א מסיעולם

1117084

קסםסמ 18מסיעולם

3.1.2010

להורדת קובץ

54

1099035

קסםעו ב מסישקער

1117092

קסםסמ 19מסישקער

3.1.2010

להורדת קובץ

55

1099043

קסםעו ג מסימזרח

1117100

קסםסמ 20מסימזרח

3.1.2010

להורדת קובץ

56

1099050

קסםעו ד מסייפאן

1117118

קסםסמ 21מסייפאן

3.1.2010

להורדת קובץ

57

1101989

מיטב א גליל 0-2

1125236

מיטב א גליל 0-2

1.1.2012

להורדת קובץ

58

1102003

מיטב ב גליל 2-5

1125244

מיטב ב גליל 2-5

1.1.2012

להורדת קובץ

59

1102011

מיטב ג גלל 5-10

1125251

מיטב ג גליל 5-10

1.1.2012

להורדת קובץ

60

1102029

מיטב ד גלל 5-10

1125269

מיטב ד גליל 5-10

1.1.2012

להורדת קובץ

61

1104546

קסםעו ה מסארופה

1117126

קסםסמ 22מסארופה

3.1.2010

להורדת קובץ

62

1104553

קסםעו ו מסמזארפ

1117134

קסםסמ 23מסמזארפ

3.1.2010

להורדת קובץ

63

1104561

קסםעו ז מסברזיל

1117142

קסםסמ 24מסברזיל

3.1.2010

להורדת קובץ

64

1104579

קסםעו ח מסהודו

1117159

קסםסמ 25 מסהודו

3.1.2010

להורדת קובץ

65

1104587

קסםעו ט מסאפריק

1117167

קסםסמ 26מסאפריק

3.1.2010

להורדת קובץ

66

1104595

קסםעו י מסטורקי

1117175

קסםסמ 28מסטורקי

3.1.2010

להורדת קובץ

67

1106418

תכלאינמטח דולרא

1128958

תכלאינמאח דולר א

7.7.2013

להורדת קובץ

68

1109628

פסגמ מטבע לישטא

1129154

פסגמ מטבע לישטא

7.7.2013

להורדת קובץ

69

1109693

קסםעו יא סקנדנב

1117191

קסםסמ 29 סקנדנב

3.1.2010

להורדת קובץ

70

1109727

קסםעו יד ספרד

1117209

קסםסמ 30 ספרד

3.1.2010

להורדת קובץ

71

1109743

קסםעו טז סין

1117183

קסםסמ 27 סין

3.1.2010

להורדת קובץ

72

1110964

תכלית פק דולר א

1129022

תכלית פק דולר א

7.7.2013

להורדת קובץ

73

1111475

הרמט כתרנורבג ד

1129048

הרמט כתרנורבגי ד

7.7.2013

להורדת קובץ

74

1111558

הרמט דולראוסט ו

1128990

הרמט דולראוסט ו

7.7.2013

להורדת קובץ

75

1111707

הרמט דולרארהב א'

1129014

הרמט דולרארהב א'

7.7.2013

להורדת קובץ

76

1111715

הרמט אירו ב'

1128941

הרמט אירו ב'

7.7.2013

להורדת קובץ

77

1114438

מיטב ה גילונים

1125277

מיטב ה גילונים

1.1.2012

להורדת קובץ

78

1114446

מיטב ו שחר 0-2

1125285

מיטב ו שחר 0-2

1.1.2012

להורדת קובץ

79

1114453

מיטב ז שחר 2-5

1125293

מיטב ז שחר 2-5

1.1.2012

להורדת קובץ

80

1114461

מיטב ח שחר  5+

1125301

מיטב ח שחר 5+

1.1.2012

להורדת קובץ

81

1116482

הראלס לא דאו

1121185

הראלס לא דאו

1.11.2010

להורדת קובץ

82

1121961

תכלית פק גמבו ב

1128982

תכלית פק ג'מבו

7.7.2013

להורדת קובץ

83

1122753

קסם מטשח משתנ ג

1128933

קסם מטשח משתנ ג

7.7.2013

להורדת קובץ

84

1125178

פסגמ מטבע גמבוג

1129162

פסגמ מטבע גמבוג

7.7.2013

להורדת קובץ

85

1127372

הרמט ג'מבו ט'

1128974

הרמט ג'מבו ט'

7.7.2013

להורדת קובץ