שוקי הנגזרים - נגזרי מט"ח שוקי הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

אופציות על שער הדולר

 

 

אופציות

חודשי

שבועי (Weeklys)

תאריך השקה

אוקטובר 1994

 

נובמבר 2016

מועדי המסחר

לפרטים, לחץ כאן.

נכס הבסיס

שער השקל / דולר

גודל החוזה

10,000 דולר ארה"ב

מועדי המימוש

מדי חודש

 

מדי שבוע

אורך חיי האופציות

בחודשים ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יולי, אוגוסט, אוקטובר ונובמבר נפתחת סדרה חדשה ל-3 חודשים. בחודשים מרץ וספטמבר נפתחת סדרה חדשה ל-6 חודשים. בחודשים יוני ודצמבר נפתחת סדרה חדשה ל-12 חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות 5 סדרות של אופציות, לשלושת החודשים הקרובים, לתום הרבעון הבא ולתום השנה.

מידי יום ג' נפתחת סדרה חדשה של אופציות למשך שבועיים, למעט יום ג' הקודם בשבועיים ליום פקיעת הנגזרים החודשיים. בדרך כלל, יסחרו שתי סדרות שבועיות במקביל.

ציטוטי מחירים

בשקלים.

 

מרווחי ציטוטים

עד 20 ש"ח – במדרגות של 1 ש"ח.

מעל 20 ש"ח ועד 100 ש"ח במדרגות של 2 ש"ח.

מעל 100 ש"ח ועד 200 ש"ח – במדרגות של 5 ש"ח.

מעל 200 ש"ח – במדרגות של 10 ש"ח.

מחירי מימוש

במרווחים של 2.5, 5 או 10 אגורות.

יום מסחר אחרון

יום שלישי שלפני יום רביעי האחרון בחודש המימוש.

יום שלישי

שער קובע למימוש

שער הדולר האחרון שפורסם ע"י בנק ישראל לפני תאריך המימוש, ובתנאי שביום זה מתקיים מסחר בבורסה.

תאריך המימוש

יום רביעי האחרון בחודש המימוש.

 

כל יום רביעי שאינו יום רביעי האחרון בחודש המימוש.

סוג האופציה

אירופית.

אופן המימוש

מימוש כספי. כל האופציות "בתוך הכסף" ממומשות באופן אוטומטי.

מגבלת פוזיציות

100,000.

 המגבלה תקפה רק בשלושת ימי המסחר הקודמים לתאריך המימוש וחלה רק על אופציות וחוזים עתידיים לתאריך המימוש הקרוב ביותר. 

מגבלת תנודה יומית

אין.

חוזים עתידיים על שער הדולר

 

 

חוזים עתידיים

חודשי

שבועי (Weeklys)

תאריך השקה

נובמבר 1996

 

נובמבר 2016

מועדי המסחר

לפרטים, לחץ כאן.

נכס הבסיס

שער השקל / דולר  

שער השקל / דולר

גודל החוזה

10,000 דולר ארה"ב.

מועדי הפקיעה

מדי חודש

 

מדי שבוע

אורך חיי החוזים

בחודשים ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יולי, אוגוסט, אוקטובר ונובמבר נפתחת סדרה חדשה ל-3 חודשים. בחודשים מרץ וספטמבר נפתחת סדרה חדשה ל-6 חודשים. בחודשים יוני ודצמבר נפתחת סדרה חדשה ל-12 חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות 5 סדרות של חוזים, לשלושת החודשים הקרובים, לתום הרבעון הבא ולתום השנה.

מידי יום ג' נפתחת סדרה חדשה של חוזים עתידיים למשך שבועים, למעט יום ג' הקודם בשבועיים ליום פקיעת הנגזרים החודשיים. בדרך כלל, יסחרו שתי סדרות שבועיות במקביל.

ציטוטי מחירים

בשקלים.

מרווחי ציטוטים

10 ש"ח.

יום מסחר אחרון

יום שלישי שלפני יום רביעי האחרון בחודש הפקיעה.

יום שלישי

שער קובע לפקיעה

שער הדולר האחרון שפורסם ע"י בנק ישראל לפני תאריך הפקיעה, ובתנאי שביום זה מתקיים מסחר בבורסה.

תאריך הפקיעה

יום רביעי האחרון בחודש הפקיעה

 

יום רביעי

אופן ההתחשבנות

כספי, מדי יום, בשיטת Mark To Market.

מגבלת פוזיציות

100,000.

המגבלה תקפה רק בשלושת ימי המסחר הקודמים לתאריך המימוש וחלה רק על אופציות וחוזים עתידיים לתאריך המימוש הקרוב ביותר.

מגבלת תנודה יומית

אין.