שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו

אופציות על שער האירו 

תאריך השקה

נובמבר 2001.

 

מועדי המסחר

לפרטים, לחץ כאן.

 

גודל החוזה

10,000 אירו.

 

מועדי המימוש

מדי חודש.

 

אורך חיי החוזים

בחודשים ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יולי, אוגוסט, אוקטובר ונובמבר נפתחת סדרה חדשה ל-3 חודשים. בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר נפתחת סדרה חדשה ל-6 חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות 4 סדרות של אופציות, לשלושת  החודשים הקרובים ולתום הרבעון הבא.

 

ציטוטי מחירים

בשקלים.

 

מרווחי ציטוטים

עד 20 ש"ח – במדרגות של 1 ש"ח.

מעל 20 ש"ח ועד 100 ש"ח – במדרגות של 2 ש"ח.

מעל 100 ש"ח ועד 200 ש"ח – במדרגות של 5 ש"ח.

מעל 200 ש"ח – במדרגות של 10 ש"ח.

 

מחירי מימוש

במרווחים של 2.5, 5 או 10 אגורות.

 

יום מסחר אחרון

יום שלישי שלפני יום רביעי האחרון בחודש המימוש.

 

שער קובע למימוש

שער המחושב ע"י הבורסה המהווה מכפלה של שני השערים  הבאים:

א.       שער השקל/דולר האחרון שפורסם ע"י בנק ישראל לפני תאריך המימוש, ביום בו מתקיים מסחר בבורסה.

 

ב.       שער הדולר/אירו המתפרסם במסכי "בלומברג" בסמוך לפרסום שער השקל/דולר.

 

תאריך המימוש

יום רביעי האחרון בחודש המימוש.

 

סוג האופציה

אירופית. האופציות ניתנות למימוש רק ביום המסחר האחרון הקודם לתאריך המימוש.

 

אופן המימוש

מימוש כספי. כל האופציות בתוך הכסף ממומשות באופן אוטומטי.

 

מגבלת פוזיציות

100,000.

 

המגבלה תקפה רק בשלושת ימי המסחר הקודמים לתאריך המימוש וחלה רק על אופציות וחוזים עתידיים לתאריך המימוש הקרוב ביותר

 

מגבלת תנודה יומית

אין.

חוזים עתידיים על שער האירו

לנתוני פקיעה היסטוריים, לחץ כאן

 

תאריך השקה

נובמבר 2001.

 

מועדי המסחר

לפרטים, לחץ כאן.

 

גודל החוזה

10,000 אירו.

 

מועדי הפקיעה

מדי חודש.

 

אורך חיי האופציות

בחודשים ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יולי, אוגוסט, אוקטובר ונובמבר נפתחת סדרה חדשה ל-3 חודשים. בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר נפתחת סדרה חדשה ל-6 חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות 4 סדרות של חוזים עתידיים, לשלושת החודשים הקרובים ולתום הרבעון הבא.

 

ציטוטי מחירים

בשקלים.

 

מרווחי ציטוטים

10 ש"ח.

 

יום מסחר אחרון

יום שלישי שלפני יום רביעי האחרון בחודש הפקיעה.

 

שער קובע למימוש

שער המחושב ע"י הבורסה המהווה מכפלה של שני השערים  הבאים:

א.    שער השקל/דולר האחרון שפורסם ע"י בנק ישראל לפני תאריך המימוש, ביום בו מתקיים מסחר בבורסה.

 

ב.     שער הדולר/אירו המתפרסם במסכי "בלומברג" בסמוך לפרסום שער השקל/דולר.

 

תאריך הפקיעה

יום רביעי האחרון בחודש הפקיעה.

 

אופן ההתחשבנות

כספי, מדי יום, בשיטת MARK TO MARKET.

 

מגבלת פוזיציות

100,000.

 

המגבלה תקפה רק בשלושת ימי המסחר הקודמים לתאריך המימוש וחלה רק על אופציות וחוזים עתידיים לתאריך המימוש הקרוב ביותר

 

מגבלת תנודה יומית

אין.