שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
מדד ת"א-125
אופציות על מדד ת"א-125
 

תאריך השקה

ינואר 2015

מועדי המסחר

לפרטים, לחץ כאן

נכס הבסיס

מדד ת"א-125

גודל החוזה

המדד בנקודות כפול 100 ש"ח

מועדי המימוש

מדי חודש

אורך חיי האופציות

בכל חודש נפתחת סדרה חדשה של אופציות לתקופה של 3 חודשים.
לכן, בכל נקודת
זמן קיימות 3 סדרות של אופציות

ציטוטי מחירים

בשקלים

מרווחי ציטוטים

עד 20 ש"ח - במדרגות של 1 ש"ח
מעל 20 ש"ח ועד 100 ש"ח - במדרגות של 2 ש"ח
מעל 100 ש"ח ועד 200 ש"ח - במדרגות של 5 ש"ח
מעל 200 ש"ח - במדרגות של 10 ש"ח

מחירי מימוש

המרווח במחיר המימוש בין אופציה אחת לאופציה הסמוכה לה הינו כמפורט להלן:

-כאשר מחיר המימוש של האופציה הוא מתחת ל-1000, המרווח בין מחירי
המימוש הוא 10
-כאשר מחיר המימוש של האופציה הוא מעל 1000, המרווח בין מחירי המימוש הוא 20

החל מ-8 שבועות לפני הפקיעה ייפתחו מחירי מימוש נוספים במרווחים של 10 ש"ח

יום מסחר אחרון

יום רביעי שלפני יום שישי האחרון בחודש המימוש

מדד למימוש

מחושב על פי מחירי הפתיחה של המניות הנכללות במדד ביום המסחר האחרון לפני תאריך המימוש (בד"כ יום חמישי)

תאריך המימוש

יום שישי האחרון בחודש המימוש

סוג האופציה

אירופית

אופן המימוש

מימוש כספי

מגבלת פוזיציות

30,000

מגבלת תנודה יומית

אין

מימוש אוטומטי

כל האופציות בתוך הכסף

 

חוזים עתידיים על מדד ת"א-125
 

תאריך השקה

ינואר 2015

מועדי המסחר

לפרטים, לחץ כאן

נכס הבסיס

מדד ת"א-125

גודל החוזה

המדד בנקודות כפול 100 ש"ח

מועדי הפקיעה

מדי חודש

אורך חיי החוזים

בכל חודש נפתחת סדרה חדשה של חוזים עתידיים לתקופה של 3 חודשים.
לכן, בכל
נקודת זמן קיימות 3 סדרות של חוזים עתידיים

ציטוטי מחירים

בשקלים

מרווחי ציטוטים

10 ש"ח

יום מסחר אחרון

יום רביעי שלפני יום שישי האחרון בחודש הפקיעה

מדד לפקיעה

מחושב על פי מחירי הפתיחה של המניות הנכללות במדד, ביום המסחר האחרון שלפני תאריך הפקיעה (בד"כ יום חמישי)

תאריך הפקיעה

יום שישי האחרון בחודש הפקיעה

אופן ההתחשבנות

כספי, מדי יום, בשיטת ה Mark To Market-

מגבלת פוזיציות

30,000

מגבלת תנודה יומית

אין