שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
אופציות על מדד ת"א-35

חודשיות

שבועיות

תאריך השקה

אוגוסט 1993

יולי 2013

מועדי המסחר

לפרטים, לחץ כאן.

לפרטים, לחץ כאן.

נכס הבסיס

מדד ת"א-35

מדד ת"א-35

גודל החוזה

המדד בנקודות כפול 100 ש"ח

המדד בנקודות כפול 100 ש"ח

מועדי המימוש

מדי חודש

מדי שבוע

אורך חיי האופציות

בכל חודש נפתחת סדרה חדשה של אופציות לתקופה של 3 חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות 3 סדרות של אופציות.

מדי יום ה' נפתחת סדרה חדשה של אופציות למשך שבועים, למעט יום ה' בשבוע שקודם ליום פקיעת הנגזרים החודשיים. בדרך כלל, יסחרו שתי סדרות שבועיות במקביל

ציטוטי מחירים

בשקלים

בשקלים

מרווחי ציטוטים

עד 20 ש"ח – במדרגות של 1 ש"ח

מעל 20 ש"ח ועד 100 ש"ח – במדרגות של 2 ש"ח

מעל 100 ש"ח ועד 200 ש"ח – במדרגות של 5 ש"ח

מעל 200 ש"ח – במדרגות של 10 ש"ח

עד 20 ש"ח – במדרגות של 1 ש"ח

מעל 20 ש"ח ועד 100 ש"ח – במדרגות של 2 ש"ח

מעל 100 ש"ח ועד 200 ש"ח – במדרגות של 5 ש"ח

מעל 200 ש"ח – במדרגות של 10 ש"ח

מחירי מימוש

המרווח במחיר המימוש בין אופציה אחת לאופציה הסמוכה לה הינו כמפורט להלן:

  • כאשר מחיר המימוש של האופציה הוא מתחת ל-1000, המרווח בין מחירי המימוש הוא 10 ש"ח.

  • כאשר מחיר המימוש של האופציה הוא מעל 1000, המרווח בין מחירי המימוש הוא 20 ש"ח.

החל מ-8 שבועות לפני הפקיעה ייפתחו מחירי מימוש נוספים במרווחים של 10 ש"ח.

10 ש"ח

יום מסחר אחרון

יום רביעי שלפני יום שישי האחרון בחודש המימוש

יום רביעי

מדד קובע למימוש

מחושב על פי מחירי הפתיחה של המניות הנכללות במדד ביום המסחר האחרון לפני תאריך המימוש (בד"כ יום חמישי).

מחושב על פי מחירי הפתיחה של המניות הנכללות במדד ביום המסחר האחרון לפני תאריך המימוש (בד"כ יום חמישי).

תאריך המימוש

יום שישי האחרון בחודש המימוש

כל יום שישי שאינו יום שישי האחרון בחודש המימוש

סוג האופציה

אירופית

אירופית

אופן המימוש

מימוש כספי. כל האופציות "בתוך הכסף" ממומשות באופן אוטומטי.

מימוש כספי. כל האופציות "בתוך הכסף" ממומשות באופן אוטומטי.

מגבלת פוזיציות

30,000

30,000

מגבלת תנודה יומית

אין

אין

חוזים עתידיים על מדד ת"א-35

חודשיים

שבועיים

תאריך השקה

אוקטובר 1995

יולי 2013

מועדי המסחר

לפרטים, לחץ כאן.

לפרטים, לחץ כאן.

נכס הבסיס

מדד ת"א-35

מדד ת"א-35

גודל החוזה

המדד בנקודות כפול 100 ש"ח

המדד בנקודות כפול 100 ש"ח

מועדי הפקיעה

מדי חודש

מדי שבוע

אורך חיי החוזים

בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר תפתחנה סדרות חדשות של חוזים עתידיים ל-15 חודשים. ביתר החודשים, תפתחנה סדרות חוזים ל-3 חודשים ולפיכך, בכל נקודת זמן ייסחרו 7 סדרות חודשיות - 3 סדרות לכל אחד מ-3 החודשים הקרובים ועוד 4 סדרות ל-6, 9, 12 ו-15 חודשים.

מדי יום ה' נפתחת סדרה חדשה של חוזים עתידיים למשך שבועים, למעט יום ד' בשבוע שקודם ליום פקיעת הנגזרים החודשיים. בדרך כלל, יסחרו שתי סדרות שבועיות במקביל.

ציטוטי מחירים

בשקלים

בשקלים

מרווחי ציטוטים

10 ש"ח

10 ש"ח

יום מסחר אחרון

יום רביעי שלפני יום שישי האחרון בחודש הפקיעה

יום רביעי

מדד קובע לפקיעה

מחושב על פי מחירי הפתיחה של המניות הנכללות במדד, ביום המסחר האחרון שלפני תאריך הפקיעה (בד"כ יום חמישי).

מחושב על פי מחירי הפתיחה של המניות הנכללות במדד, ביום המסחר האחרון שלפני תאריך הפקיעה (בד"כ יום חמישי).

תאריך הפקיעה

יום שישי האחרון בחודש הפקיעה

יום שישי

אופן ההתחשבנות

כספי, מדי יום, בשיטת Mark To Market

כספי, מדי יום, בשיטת Mark To Market

מגבלת פוזיציות

30,000

30,000

מגבלת תנודה יומית

אין

אין